FCI Agility szabályzat

Új szabályzat jelent meg 2012/01/01  (Angol)
http://www.meoe-asb.com/szabályzatok/
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/21. oldal
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
Place Albert 1er, 13 – B – 6530 Thuin, tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : info@fci.be
_____________________________________________________________________________________________________
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
AGILITY SZABÁLYZATA
_______________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/2. oldal
Tartalomjegyzék
A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK._______________________________3
B. F.C.I. SZABÁLYZAT ________________________________________
BEVEZETÉS _______________________________________3
KATEGÓRIÁK _______________________________________3
PÁLYÁK
– Általános _______________________________________3
– Tervezés _______________________________________3
– Verseny _______________________________________4
– Szintidő _______________________________________4
– Maximális futamidő_________________________________4
– Vizsga _______________________________________4
AKADÁLYOK _______________________________________4
BÍRÁLAT _______________________________________6
– Általános _______________________________________6
– Hibák _______________________________________7
– Kizárás _______________________________________8
– Vis maior _______________________________________9
MINŐSÍTÉS/AGILITY BIZNYÍTVÁNY.____________________________9
EREDMÉNY _______________________________________9
VERSENY RENDEZÉS ______________________________________10
VERSENYZÉS FELTÉTELEI__________________________________10
VERSENYEK/ KATEGÓRIÁK ÉS OSZTÁLYOK.___________________10
– Hivatalos agility versenyek__________________________10
– Nem hivatalos agility versenyek______________________11
– Szintek ______________________________________11
C. FCI VILÁGBAJNOKSÁG_______________________________________3
Szervezés ______________________________________12
Verseny ______________________________________13
Részvételi feltételek_________________________________13
Pálya berendezés__________________________________14
Orvosi vizsgálat____________________________________14
Teljesítménykönyv/Engedély__________________________14
Bírók ______________________________________14
Díjak ______________________________________15
D. AKADÁLYOK ______________________________________16
_________________________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/3 oldal
A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Felkérjük a Nemzeti Kynológiai Szervezeteket (N.K.SZ.), hogy támogassák az Agilityt eszméjét és az F.C.I által elfogadott szabályzatot.
B. F.C.I. SZABÁLYZAT
Bevezetés
Az Agility olyan kutya verseny, mely minden kutya részt vehet.
Az agility célja a kutyák intelligenciájának felmérése és fejlesztése különféle akadályok leküzdése által.
Nevelő hatású sport tevékenység, amely a kutyák társadalomba történő beilleszkedését hivatott fejleszteni.
A sport megköveteli a kutya és a felvezető közötti jó kapcsolatot, ezért a versenyzőknek ismerni-ük kell az alapkiképzést és alapengedelmességet.
Kategóriák
Három méret kategória létezik:
S (Small): 35 cm marmagasság alatti kutyák számára
M (Medium): 35 cm és magasabb, de 43 cm-nél alacsonyabb kutyák részére
L (Large): 43 cm és magasabb marmagasságú kutyák részére
Pálya
A pálya különféle akadályokból épül fel.
Az akadályok elhelyezése határozza meg a pálya nehézségi fokát és sebességét. A kutyának egy előre meghatározott időn belül és sorrendben kell teljesítenie a pályát.
1 Általános
− A küzdőtér mérete, ahol a pályát felállítják minimum 30×40 m. Ezen a területen belül az akadályok legalább 20×40 m területet foglalnak el. Ha két pályát használnak egy versenyen, akkor ajánlatos egy elzárt területet vagy kb. 10 m-es távolsá-got hagyni a kettő között,
− A pálya valóságos hossza 100 – 200 m, a teljesítményosztálytól függően legalább 15 de nem több mint 20 akadállyal, ebből legalább 7 ugró akadálynak kell lenni (magasugró, fal, karika). Egy szabványos versenyen legalább 10 ugró akadályt kell elhelyezni.
− A dupla akadály maximális távolsága rendre; S: 30 cm, M: 40 cm, L 55 cm.
− A kombinációban (maximum három ugró akadályból áll, de ezek egy akadálynak számíta-nak) szereplő akadályok távolsága 2 m a Small, 3 m a Medium és 4 m a Large osztály-ban. A kombinációban csak verőléces ugró akadályok használhatók.
− Két egymást követő akadály közötti távolság 5m – 7 m.
− A felvezető számára meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy az akadály mellett mind-két oldalon elhaladhasson.
2 Pályatervezés
A pálya tervezése teljes egészében a bíró feladata, de a pályának legalább két irányváltást kell tartalmaznia.
A verseny kezdete előtt a bíró ellenőrzi az alkalmazott akadályokat, és ha megfelelnek az elő-írásoknak, átadja a pályatervét a szervezőknek, akik felállítják a pályát.
A bíró leellenőrzi a pályát, és pontosan leméri a hosszát.
Egy jól tervezett pálya lehetővé teszi a kutyának, hogy könnyedén és simán teljesítse azt.
A cél, hogy egyensúlyt tartson a kutya feletti kontroll, a pályahibák elkerülése, és a pálya tel-jesítésének sebessége között.
Ajánlatos gyakran változtatni a pályatervet és az akadályok elhelyezését, hogy a teljesítés ne válhasson automatizmussá a kutya számára.
_________________________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/4 oldal
3 A verseny menete
o A gyakorlás a pályán nem megengedett, de a versenyzők bejárhatják a pályát kutya nélkül a verseny előtt.
o A verseny kezdete előtt a bíró röviden tájékoztatja a versenyzőket a futam szintjéről, a szintidőről, a maximum időről, a futam menetéről és emlékezteti őket a szabályokra.
a) Szintidő meghatározás (Standard Course Time – SCT)
– A m/s-ban megadott seebesség határozza meg a szintidőt. – A választott sebesség függ a verseny jellegétől és szintjétől, a pálya bonyolultsá-gától és a talajtól, amelyen a kutyák futnak
– A szintidőt (másodpercben) a pálya hosszának leméréséből, és a választott se-bességből lehet meghatározni. Például: A pálya 150 m hosszú és a választott sebesség 2,50 m/s. A szintidő 60 másodperc lesz (150 ÷ 2,50).
b) Maximális idő meghatározás (Maximum Course Time – MCT)
A maximális időt a bíró általában a szintidő kétszeresében határozza meg. 60 s szintidő-höz eszerint 120 s maximum idő tartozik. A maximum idő nem lehet kevesebb, mint a szintidő másfélszerese.
c) A futam menete
A versenyző bemegy a pályára és elhelyezi a kutyát a startvonal mögött. (ülve, állva vagy fekve) A kutya pórázát és nyakörvét leveszi. A biztonság okáért a futam alatt sohasem szabad ezeket viselnie a kutyának.
A futam alatt a versenyző semmit sem tarthat a kezében.
A versenyző bárhol elhelyezkedhet a pályán.
A versenyző a bíró jelzése után elindítja a kutyát.
Az időmérés abban a pillanatban indul, amikor a kutya keresztezi a startvonalat.
A futam alatt bármilyen parancs és jelzés megengedett.
A versenyző feladata, hogy a kutya az akadályokon szabályosan és a megfelelő sorrend-ben haladjon, anélkül, hogy a kutyát vagy az akadályt érintené.
A versenyzőnek nem szabad az akadályokat teljesíteni, átmenni alatta, vagy fölötte.
A futam végetér, és az időmérés megáll, amikor a kutya keresztezi a célvonalat.
A versenyző ráadja a kutyára nyakörvet és a pórázt, és elhagyja küzdőteret.
Akadályok
Az FCI által jóváhagyott akadályok:
– ugró akadályok – hinta – zsák
– viadukt vagy fal – palánk – karika
– asztal – szlalom – távolugró
– palló – kukac
Az akadályok semmilyen körülmények között sem jelenthetnek veszélyt a kutyákra, meg kell felel-jenek a következő előírásoknak és a mellékelt akadályrajzoknak.
Ugró akadályok
a) egyszeres
Magasság: L: 55 – 65 cm. – M: 35 – 45 cm. – S: 25 – 35 cm.:
Minimális szélessége: 1,2 m
Az ugróakadály részei lehetnek verőlécek (fém és műanyag nem ajánlatos), panelek, kapuk, sövények, stb.. A verőléc vagy rúd mindenképpen könnyen leverhető legyen.
Egyetlen verőléctartó (kivehető vagy fix) része sem állhat ki az akadály bel-ső függőleges síkjából, vagy az oldalszárnyból.
b) Dupla ugró akadály
Két sima ugró akadály (mint az a) pontban, de csak verőléccel) egymás mögé helyezve alkotja a dupla ugró akadályt. A verőlécek emelkedő ma-gasságban helyezkednek el, úgy hogy a magasság különbség 15 – 25 cm.
A magasabb verőléc helyezkedik el távolabb.
L: 55 – 65 cm. – M: 35 – 45 cm. – S: 25 – 35 cm.
A teljes távolság nem haladhatja meg: L: 55 cm. – M: 40 cm. – S: 30 cm.
Egyetlen verőléctartó (kivehető vagy fix) része sem állhat ki az akadály bel-ső függőleges síkjából, vagy az oldalszárnyból.
c) Fal:
Magasság: L: 55 – 65 cm. – M: 35 – 45 cm. – S: 25 – 35 cm.
Minimális szélessége 1,2 m , és hozzávetőlegesen 20 cm vastag.
Az alsó mezőben egy vagy két alagútnyílás is lehet. (Viadukt)
A fal tetején leverhető rész van.
Az „tetőcserép” rész alakja:
Asztal:
0,9 x 0,9 m minimum – 1,2 x 1,2 m maximum
Magasság: L: 60 cm. – M és S: 35 cm.
Az asztalnak stabilnak kell lennie, és a teteje legyen csúszásmentes.
Az asztal tetejébe elektromos időmérő építhető (amely 5 mp után hangjelzést ad) és amely a szélső 10 cm széles sávot szabadon hagyja.
Palló:
Magassága: minimum 1,2 m, maximum 1,35 cm.
Az elemeinek hossza minimum 3,6 m, maximum 4,2 m, és a szélessége 30 cm
Mindkét végén szabályos távolságokban elhelyezett kapaszkodó lécekkel (kb. 25 cm-ként) a csúszás megakadályozására, és a fel- lemászás megkönnyítésére.
A kapaszkodó léc nem lehet 10 cm-nél közelebb a kontaktzóna határától.
Ezek a kapaszkodó lécek 20 mm szélesek és 5 -10 mm magasak, és nem lehet-nek éles szélűek.
A fel/le oldal kezdetétől 90 cm-nek eltérő színűnek kell lennie (az elemek oldalán is) amely meghatározza a kontaktzónát.
Hinta:
Hossza minimum 3,65 m, maximum 4,25 m, és a szélessége 30 cm.
A magassága az elem közepén a földtől mérve egy hatoda a hosszának.
Például: L=3,64, H=60cm, ha L=4,25 akkor H=70 cm.
A kontaktzóna hasonló, mint a pallónál.
Az akadálynak stabilnak és csúszásmentesnek kell lennie. Azonban kapaszkodó léc nem engedélyezett.
A hintát jól ki kell egyensúlyozni, (nem szabad sem túl gyorsan, sem túl lassan át-billennie), hogy lehetővé tegye egy kis kutya számára is, hogy probléma nélkül át tudja billenteni.
Ellenőrzés:
A hintának 2-3 mp belül át kell billennie, ha egy 1 kilós súlyt helyezünk a hinta vé-ge és tengelye közötti távolság közepére.
Ha ez nem így történik, akkor a hintát ki kell egyensúlyozni.
Palánk:
A palánk két elemből áll.
A szélessége minimum 90 cm, amely a talpáig 1,15 m-re szélesedik.
A csúcsának magassága 1,7 m (csúcsszöge 101,5°) minden kutya számára. Az oldalak hossza 2,7 – 2,8 m.
Az akadály mindkét elemén szabályos távolságokban (kb. 25 cm-ként) elhelyezett kapaszkodó lécek biztosítják a csúszásmentességet és segítik a kutyát a mászás-ban.
_________________________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/5 oldal
_______________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/6. oldal
A kapaszkodó lécek nem lehetnek 10 cm-nél közelebb a kontaktzóna széléhez, Ezek a kapaszkodó lécek 20 mm szélesek és 5 -10 mm magasak, és nem lehet-nek éles szélűek.
Mindkét elem alsó kezdetétől 1,06 m-nek eltérő színűnek kell lennie (az elemek ol-dalán is) amely meghatározza a kontaktzónát.
A palánk csúcsa nem jelenthet semmi veszélyt a kutya számára, és ha szükséges, akkor le kell takarni.
Szlalom
A rudak száma 8, 10 vagy 12.
Rudak:
A rudak stabilak és az átmérőjük 3 – 5 cm.
A magasságuk 1,2 m, és 60 cm-re vannak egymástól.
Kukac:
Átmérője 60 cm – hossza 3 – 6 m.
Hajlékony, hogy egy vagy több fordulót lehessen kialakítani belőle.
Zsák:
90 cm hosszúságú merev bejáratának kell lennie.
A bejárat magassága 60 cm, szélessége 60 – 65 cm.
A kijárata rugalmas anyagból készül, hossza 2,5 – 3,5 m, az átmérője 60- 65 cm.
Ha lehetséges a zsák kijáratát rögzíteni kell, a rögzítés távolsága nem lehet több 50 cm-nél, hogy minden méretű kutya számára lehetővé tegye a könnyű áthala-dást.
Karika:
A karika belső átmérője 45 cm – 60 cm.
Karika közepének távolsága földtől L: 80 – M és S 55 cm.
A karika magassága szabályozható (lánccal, vagy kötéllel), merev vagy szilárd rögzítés nem engedélyezett.
A karika alsó fele a kutyák biztonságának érdekében zárt.
A karika talpa megközelítőleg 1, 5-szerese a karika felső síkjának a föltől mért tá-volságának – a maxi osztályban.
Könnyű anyagból nem lehet, az akadálynak erősnek és stabilnak kell lennie.
Távolugró:
2 – 5 elem alkot egy távolugrót.
Az ugrás távolsága:
L : 1,20 – 1,50 m. (4-5 elemből)
M: 70 – 90 cm. (3-4 elemből)
S : 40 – 50 cm. (2 elemből)
A távolugró szélessége 1,2 m.
Az elemek emelkedő magasságúak.
A legalacsonyabb magasságú elem kezdő magassága 15 cm. A legmagasabb elem magassága 28 cm. Az elemek szélessége 15 cm, magasságuk emelkedő.
A sarok jelző rudak minimum magassága 1,2 m, és mind a négy sarokra kerül egy (nem lehet az elemekhez rögzíteni).
Ezeknek a határoló rudaknak a tetejét, ha szükséges biztonságossá kell tenni a ku-tyák és a versenyzők számára egyaránt.
_________________________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/7 oldal
Start és Cél:
A start- és célvonalat 1 m-en belül kell elhelyezni az első és utolsó akadálytól. A start- és célvonal szélessége jobb- és baloldalon 50 cm-rel több kell legyen aka-dály szélességénél.
Ha a kutya elfut az első akadály mellett az egy megtagadásos hiba, és a kézi idő-mérés elkezdődik, amint a kutya áthalad a startvonalon.
A start előtt és a célvonal után elegendő helyet kell biztosítani a kutyának. (leg-alább 6 m)
Bírálat
Egyetlen versenyző sem vitathatja a bíró döntését, amely végleges.
1 Általános
A cél, hogy a kutya hibátlanul tudja teljesíteni a pályát a szintidőn belül.
A szintidő ehhez képest csak viszonyítási a alap, a sebesség nem lehet a fő szempont.
Az agility az ügyességről szól és nem a sebességről.
Pontegyezőség esetén, az a kutya kerül előbbre, amelyik kevesebb pályahibát vétett.
A futamidő csak abban az esetben vehető tekintetbe, ha az összhiba azonos.
Ha egészen véletlenül a hibák száma (pályahiba + időhiba) teljesen megegyezik, a bíró új-rafuttathatja az azonos eredményű kutyákat.
2 Hibák
Előforduló hibák:
− Hiba keletkezik, ha nem sikerül a pályát hibátlanul teljesíteni.
− Hiba keletkezik, ha a pálya teljes hosszának teljesítése nem következik be a szintidőn belül.
− A szlalom egészét hibátlanul kell teljesíteni, ennek elmulasztása kizárást jelent a következő akadályon.
− A kutya vagy a versenyző nem követ el hibát, ha érinti, vagy felborítja a távolugró jelző rúdját, még akkor sem, ha ez által egy elem felborul.
a) Szintidő túllépés: másodpercenként 1 hibapont.
b) Általános
• A versenyző nem mehet át a start és a célvonalat jelző rudak között, ha mégis az 5 hibapont és az időmérés elindul.
• A versenyző, aki előnyt szerez a kutya érintésével az annyiszor 5 pontos hibát vét ahányszor érinti a kutyát.
• A versenyző, aki szándékosan érinti az akadályt az annyiszor 5 pontos hibát vét ahányszor érinti az akadályt.
c) Pályahibák
Minden egyes pályahiba 5 hibapontot jelent.
Verő hiba
Ez a hiba akkor következik be, ha az akadály bármely része leesik, mielőtt a kutya a következő akadályt teljesíti.
Kontaktzóna
A palánkon, pallón és a hintán felfelé és lefelé egyaránt érinteni kell a kutya leg-alább egyik talpával, vagy talpának egy részével a zónát.
Ennek elmulasztása 5 hibapontot jelent ahányszor megtörténik.
Verő- vagy zónahiba esetén a kutyát 5 hibaponttal büntetik, de a futamot tovább kell folytatni.
Megtagadás
Megtagadásos hiba keletkezik; ha a kutya megáll az akadály előtt, vagy a pályán. A kutya kiszalad, vagy elszalad az akadály mellett, a karika és tartó szerkezete között ugrik, vagy átsétál a távolugrón. A kutya bedugja a fejét vagy a lábát a ku-kacba és visszallép, vagy megfordul a kukacban.
A megtagadást javítani kell, ennek elmulasztása kizárást jelent.
Hasonlóképpen a szlalom teljesítésénél is, amit azonnal javítani kell.
d) Hibák a specifikus akadályokon:
Asztal
Őt másodpercet kell eltölteni a kutyának az asztalon bármilyen testhelyzet-ben, ami változtatható.
Az időmérés akkor kezdődik, amikor a kutya az asztalra ér.
Ha a kutya elhagyja az asztalt az időszámlálás vége és a bíró jelzése előtt, akkor 5 hibapontot kap, és vissza kell vinni az asztalra, ahol újra kezdődik az időszámlálás. Ha ez nem sikerül, akkor a következő akadályon kizárás kö-vetkezik.
A kutya három oldalról ugorhat az asztalra: A, B és C. Ha a kutya a D oldalról ugrik az asztalra, az megtagadás (5 hibapont), de nem jelent kizárást, hogy az akadályt rossz oldalról teljesítette.
B
A kutya útja A D
C
Ha a kutya lecsúszik az asztalról az hiba (5 pont), vissza kell mennie az asz-talra bármelyik oldalról, és az időszámlálás elölről kezdődik.
Ha a kutya az asztal alá szalad az megtagadásos hiba (5 pont).
Azt a versenyzőt, aki maga indítja el az elektromos időmérőt, kizárják.
Palló
Az a kutya, amelyik úgy hagyja el az akadály lefelé rámpáját, hogy nem érinti mind a négy lábával, az megtagadásos hibát vét.
Hinta
Az a kutya, amelyik leugrik az akadályról a forgástengelyen való áthaladás előtt, megtagadásos hibát vét.
A hintának érintenie kell a talajt, mielőtt a kutya leugrik róla, különben 5 hiba-pont jár érte.
Palánk
Az a kutya, amelyik úgy hagyja el az akadály lefelé rámpáját, hogy nem érinti mind a négy lábával, az megtagadásos hibát vét.
_______________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/8. oldal
_________________________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/9 oldal
Szlalom
Az első rudat a kutya a bal oldalán kell elhagyja, a másodikat a jobb oldalán, és így tovább.
Minden sikertelen bemenet megtagadásos hibát jelent (5 pont). Minden to-vábbi hibáért csak egyszer kaphat 5 hibapontot. A visszafelé szlalomozás (több, mint 2 kapu) kizárást jelent.
Az akadályt hibátlanul kell teljesíteni, ha nem sikerül, akkor a következő aka-dálynál kizárás következik.
Távolugró
Az akadály elemeit egyenletes elosztásban úgy kell elhelyezni, hogy az ug-rás hossza 0,4 – 1,5 m legyen.
S: 40 – 50 cm (2 elem), M: 70-90 cm (3, 4 elem), L: 120 -150 cm 4, 5 elem).
Az átsétálás, a mellette való elszaladás, az oldalakon való be és kiugrás, és nem az összes eleme átugrása megtagadásos (5 pont) hibát jelent.
Az elemek bármelyikének a bedőlése, vagy felborítása, csakúgy, mint egy vagy több lábbal az elemek közé lépés megtagadásos (5pont) hibát jelent.
A véletlen érintés nem hiba.
Dupla ugró akadály
Hasonlóképpen bírálandó, mint az egyszeres ugró akadály.
Kombináció:
Két vagy három akadályból áll.
Az akadályt egyenes rávezetéssel kell felállítani.
Az akadályok közti távolság 2 m a Small, 3 m a Medium és 4 m a Large osz-tályban.
A kombináció csak egy léces ugró akadályokból állhat.
A kombináció minden egyes ugró akadályát külön-külön kell bírálni.
Sima és megtagadásos hiba minden elemnél szerezhető.
Ha a kutya megtagadásos hibát vét valamelyik elemen, akkor kizárás nélkül teljesíteni lehet a kombináció maradék akadályait is, de a kombinációt egy-szer hibátlanul kompletten teljesíteni kell a következő akadály előtt. A kombi-náció bármely elemének visszafelé való teljesítése kizárást jelent.
Az ugró akadályokat csak egyenes vonalban lehet elhelyezni.
Csak egy kombináció építhető be a pályába.
_________________________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/10 oldal
e) Kizárás
− Tiszteletlen magatartás a bíróval szemben.
− Durva kutyavezetés.
− A maximális idő túllépése.
− Három megtagadás.
− Akadálysorrend tévesztés.
− Egy akadály kihagyása.
− Az akadály rossz irányból való teljesítése.
− Ha a kutya, vagy a versenyző felborítja az akadályt úgy, hogy az a későbbiek-ben szabályosan nem teljesíthető.
− A versenyző önmaga teljesít egy akadályt, átugorja, vagy átbújik alatta.
− A versenyző elindítja az elektromos visszaszámlálót, ha elektromos asztalt használnak.
− A versenyző valamit tart a kezében.
− A kutya visszahelyezése a starthoz, ha már keresztezte a startvonalat (hacsak nem a bíró utasítására tette).
− Nyakörvviselés.
− A pályán való megállás, mert a versenyző feladja a versenyt (hacsak nem a bí-ró utasítására tette).
− Ha a kutya a pályára piszkít, vagy elhagyja a pályát, vagy nincs a felvezető kontrollja alatt.
− A kutya állandóan harapdálja a felvezetőt.
A kizárás azt jelenti, hogy a kutyának el kell hagyni a pályát amilyen gyorsan csak lehet, hacsak a bíró másképp nem dönt.
A kizárást a bírónak egyértelműen jeleznie kell (síp, stb.)
Minden más, nem várható eseménynél a bíró dönt, de következetesnek kell lennie az egész verseny alatt.
Vis maior
Az adott körülmények miatt a versenyző akaratán kívül a futam megszakad. (A lécet lefújja a szél, a zsákvászon összegabalyodik.)
A bíró megállítja a versenyzőt, és amikor az akadályt elhárították, újra indítja a kutyát start-tól.
A versenyző minden korábbi hibája megmarad, amit a leállítás előtt szerzett (tőbb nem sze-rezhető). A bírálat a leállítástól folytatódik, és a versenyzőnek a legjobb tudása szerint kell teljesítenie a hátralévő akadályokat.
Minősítés / agility bizonyítvány
Az agility versenyen az alábbi minősítések érhetők el:
0 – 5,99 össz hiba KITŰNŐ
6 – 15,99 össz hiba NAGYON JÓ
16 – 25,99 össz hiba JÓ
Több, mint 26 össz hiba NEM MINŐSÍTHETŐ
Össz hiba = pályahiba + időhiba
FCI Agility Bizonyítványt akkor ér el a kutya, ha háromszor Kitűnő minősítésű és nulla hiba-pontú futamot teljesít két különböző bírónál A1 futamokon.
Eredmény
Az alábbiakat kell figyelembe venni a helyezések megállapításánál:
1 Össz hiba (pálya + idő)
2 Abban az esetben, ha az össz hiba azonos, az a kutya lesz az első, amelyiknek kevesebb a pályahibája.
3 Abban az esetben, ha az össz hiba és a pályahiba is azonos, akkor a gyorsabb ku-tya lesz az első
Példa: szintidő 60 mp
Kutya Hibák Futam idő Idő hiba Össz. hiba Helyezés
7 5 58,71 0,00 5,00 3
12 0 65,00 5,00 5,00 1
18 5 57,25 0,00 5,00 2
4 0 68,32 8,32 8,32 4
15 10 59,17 0,00 10,00 6
2 5 65,00 5,00 10,00 5
Versenyrendezés
Ha egy Klub versenyt kíván rendezni, akkor;
1. Legyen egy minimum 20×40 m-es területe A talaja nem jelenthet veszélyt sem a kutya sem a versenyző számára (üvegszilánk, szög, jelentős lyukak, stb.).
2. Jelöljön ki egy bírót, amely rendelkezik a saját Klubjának és az FCI-nek engedélyével.
3. Gondoskodjon segítőkről, ahány ahhoz szükséges, hogy a verseny zökkenőmentesen zajlódjon. Úgy mint:
1 írnok, aki feljegyzi a bíró által jelzett hibákat, így a bíró folyamatosan szemmel tarthatja a versenyző kutyát
2 időmérő a kutya futamidejének megállapítására (1 fő és egy tartalék)
2 pályasegéd, akik helyreállítják az akadályokat és kiegyenesítik a zsákot min-den versenyző után.
2 titkár (minimum), akik az eredménykijelzőt kezelik, kitöltik a teljesítményköny-veket, és megállapítják a sorrendet.
1 pályasegéd, aki a versenyzőknek segít a bejáratnál és a kijáratnál.
6 fős csapat, amely a bíró utasítása szerint felállítja és átépíti a pályát.
_________________________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/11 oldal
_________________________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/12 oldal
Versenyzési alkalmasság
Versenyzési feltételek:
a) Hivatalos verseny; Amelyet az FCI engedélyével rendeznek, az Agility Bizonyítvány megszerzésért, a nemzetközi versenyeken, és az FCI Világbajnokságon való részvételi jogért. Minden kutya számára, amely a 18 hónapot betöltötte és rendelkezik FCI által el-fogadott származási lappal – mindenképpen rendelkezzenek tetoválással, vagy chippel, a tulajdonos/versenyző legyen tagja az FCI által elfogadott Nemzeti Kynológiai Szervezetnek (Kennel Klub). A versenyzőnek legyen a Nemzeti Kynológiai Szervezete által elfogadott teljesít-ménykönyve vagy engedélye, amelyben az elért eredményeket vezetik.
b) Nem hivatalos versenyek; Minden 18 hónapot betöltött származási lappal rendelkező, vagy a nélküli kutya számára, azonban a kutya legyen tetovált, vagy chippes és a tulajdonos/versenyző legyen egy FCI által elfogadott Nemzeti Kynológia Szervezet tagja. A versenyző kutyának legyen a Nemzeti Kynológiai Szervezete által elfogadott teljesítmény-könyve vagy engedélye, amelyben az elért eredményeket vezetik.
A versenyen nem indulhatnak:
– Vemhes szukák
– Tüzelő szukák (kivéve a speciális versenyeket, és Bajnokságokat)
– Láthatóan sérült, beteg kutyák
– Gyógyszerezett kutyák
A kutyákat, ha veszettséggel fertőzött területre mennek, vagy onnan jönnek, érvényesen be kell oltani veszettség ellen.
A versenyző legyen tagja egy Nemzeti Kynológiai Szervezetnek.
A külföldről érkező versenyzőknek igazolniuk kell, hogy tagjai egy FCI által elfogadott Nem-zeti Kynológiai Szervezetnek, és versenyeznek saját hazájukban.
A versenyzőktől elvárt a tisztességes magatartás és az alkalomhoz illő öltözet.
A durva bánásmód a kutyával szigorúan elitélendő, és közvetlen kizárással jár. A felvezető ellen eljárás is indulhat.
A rendező szervezetnek joga van megtagadni bármilyen nevezést.
Vizsgák / kategóriák és osztályok
Kétféle versenyt lehet rendezni:
Hivatalos, FCI által elfogadott
Nem hivatalos verseny
Három katagória létezik
S (Small) – M (Medium) – L (Large)
Megjegyzés: A kutya csak egy kategóriában indulhat. Ajánlott hogy a kutya magassága az S és M kategóriában legyen re-gisztrálva a teljesítménykönyvben. Csak egy FCI által elismert fajta, vagy agility bíró mérheti meg a kutya magasságát és jegyezheti be a könyvbe.
_______________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/13. oldal
1 Hivatalos, FCI által elismert verseny
Csak az FCI által elismert fajtájú 18 hónapnál idősebb kutyák számára, amelyeknek van egy Nemzetközi Kynológiai Szervezet által elfogadott teljesítménykönyve vagy engedélye.
Két hivatalos osztály létezik:
– Agility Tartalmazza a kontaktzónás akadályokat és az asztalt.
– Jumping Kimaradnak a kontaktzónás akadályok és az asztal kivéve, ha startként használják, de ekkor nem számít a teljesítendő akadályok közé.
Ezek az osztályok három szintre oszlanak:
a) Agility/Jumping 1 Csak azoknak a kutyáknak, amelyeknek még nincs meg az Agility minősítése.
b) Agility/Jumping 2 Csak azoknak a kutyáknak, amelyeknek van Agility minősítése.
c) Agility/Jumping 3 Csak azoknak a kutyáknak, amelyek háromszor szerepeltek hibátlan futammal A2 versenyen az első három hely valamelyikén.
Alacsonyabb osztályba sorolás kérdése a Nemzeti Kynológiai Szervezetek hatáskör-ében van.
A pályaépítésnél a bírónak az FCI által elfogadott akadályokat kell alkalmaznia, belátáasa szerint
Megjegyzés:
− Egy A1 pálya maximum három, egy A2 vagy A3 pálya pedig maximum négy kon-taktzónás akadályt tartalmazhat (a bíró belátása szerint)
− Dupla ugró akadály és kombináció az A1/J1 pályán nem alkalmazható.
− A szlalom és a kombináció csak egyszer szerepelhet a futamban.
− A kontaktzónás akadály nem lehet sem az első, sem az utolsó akadálya a pályá-nak.
− A dupla ugró akadály, a karika és a távolugró mindig egyenes ráfutású legyen az előző akadályról érkezve.
− Az első és az utolsó akadály ugró akadály kell legyen, az első csak egy verőlé-ces lehet – ezek az akadályok nem lehetnek részei a kombinációnak.
Az A1, A2, A3 Agility pálya közti különbségek lehetnek:
− A pálya hossza, és a bunyorultságának foka.
− A választott szintidő
A szabály mindhárom kategóriában azonos – S, M, L -, kivéve, hogy az S és M osztá-lyokban az akadályok a Szabályzatban megadott méretűek.
A hivatalos versenyeken elért eredményeket be kell vezetni a teljesítménykönyvbe vagy bizonyítványba, és ez jogosít fel a Nemzeti Bajnokságon és a Világbajnokságon való részvételre, amennyiben ez a Nemzeti Kynológiai Szervezet kiírásának is megfe-lelt.
_________________________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/14 oldal
2 Nem hivatalos verseny
Ennek meghatározása az országok feladata, de szolgálja az agility szellemét, és biz-tosítsa a kutyák és versenyzők biztonságát.
Mielőtt a futam elkezdődik a bíró az eligazítás alatt mondja el a szabályokat, minden méret orsztályban.
A megszokott bírálatot kell alkalmazni, de az adott szintnek megfelelően lehet változ-tatni.
Nem hivatalos versenyen a futamok számának meghatározása a rendező dolga, függ a résztvevő versenyzők számától és a rendelkezésre álló időtől.
_________________________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/15 oldal
C. FCI AGILITY VILÁGBAJNOKSÁG
1 Szervezés
A Világbajnokság évente kerül megrendezésre. A győztesek elnyerik az Agility Világbaj-noka címet.
Ha bármely Nemzeti Kynológiai Szervezet Aglility Világbajnokságot akar rendezni öt évvel korábban kell pályázni. A kérelmet az FCI Agility Szekciójának elnökéhez kell elküldeni. A pályázatot az FCI Agility Szekciójának Elnökénekéhez kell elküldeni. A Világbajnokság rendezésének időpontja október első hétvégéje. Ettől az időponttól csak az Agility Szekció engedélyével lehet eltérni. A kérvénynek tartalmaznia kell:
– A Nemzeti Kynológiai Szervezet nevét és címét és a verseny hivatalos vezetőjét.
– A verseny helyszínét.
– Az infrastruktúra leírását és tervét.
– Megerősítését annak, hogy minden a VB szabályzat szerint fog történni.
A verseny választott helyszín lehetőségeinek bemutatása, és a rendelkezésre álló eszkö-zök leírásának alkalmasnak kell lennie az ebben a szabályzatban rögzített Agility Világ-bajnokságról szóló meghatározásoknak.
Az Agility Világbajnokság egy olyan esemény, amelyen az FCI tagországok legjobb ver-senyzői vesznek részt. A rendező országnak ennek megfelelő tekintélyt kell adni ennek az eseménynek.
A vendéglátó ország biztosít minden szükséges felszerelést. Felelős minden meghívott versenyző és meghívott fogadásáért.
A jó hangulat megteremtéséért, külön figyelmet kell szentelni annak, hogy jó kommentátor közvetítse az eseményeket.
Fel kell venni a kapcsolatot a médiákkal (újság, rádió, TV, stb.) a szükséges nyilvánosság, a lehető legtöbb néző megnyeréséért és ez által népszerűsíteni az agilityt és a fajtatiszta kutyákat.
A rendező Nemzeti Kynológiai Szervezet csak az FCI-nél felelős a szakszerű szervezésért és neki kell a megfelelő mértékben felkészülni a verseny folyamatosságának biztosítása érdekében.
Legalább hat hónappal a verseny előtt a rendező Nemzeti Kynológiai Szervezetnek meg kell hívnia a többi Nemzeti Kynológiai Szervezetet, hogy vegyenek részt a versenyen. A Nemzeti Kynológiai Szervezetekkel közölni kell a határidőket, a maximális nevezési lét-számot, és arra is fel kérni őket, hogy biztosítsanak alkalomhoz illő és egyforma ruházatot a csapat tagjainak.
Az FCI Agility Szekciója kinevez egy képviselőjét, aki gondoskodik arról, hogy a rendező Nemzeti Kynológiai Szervezet a Világbajnokság szabályzatát, és az agility szabályait és előírásait pontosan betartsák. A rendező Nemzeti Kynológiai Szervezetnek be kell mutat-nia neki a verseny programját.
_________________________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/16 oldal
2 Verseny
A versenyen az FCI szabályzatának és előírásainak megfelelően kell bírálni. A küzdelem egy 30×40 m-es területen zajlik. Két bíró közreműködik (egyik a rendező országból).
Az Agility Világbajnokság részei
a) 2 egyéni futam
• Egy agility pálya, tartalmazza a kontaktzónás akadályokat és, ha az asztalt is, ennek elektromos időmérősnek kell lennie.
• Egy jumping pálya a kontaktzónás akadályok és az asztal nélkül – kivéve, ha a startnál van elhelyezve, de ebben az esetben nem minősül akadálynak.
A pályán csak az elfogadott akadályok használhatók.
A két futam összesített eredménye határozza meg a győztest, aki az Agility Világ-bajnok lesz. Holtverseny esetén (csak az első helyezés vonatkozásában), egy dön-tő, harmadik futamot kell rendezni az érintetteknek.
b) 2 csapat futam
Egy agility pálya, tartalmazza a kontaktzónás akadályokat és, ha az asztalt is, en-nek elektromos időmérősnek kell lennie.
Egy jumping pálya a kontaktzónása akadályok és az asztal nélkül – kivéve, ha a startnál van elhelyezve, de ebben az esetben nem minősül akadálynak.
Minden résztvevő ország egy csapattal indulhat, amely kategóriánként három ku-tyából áll (egy kutya csak egy csapatban szerepelhet). A pályán csak az elfogadott akadályok használhatók.
A csapat mindhárom tagjának a két-két eredményét (agility és jumping) összesítik, és ez határozza meg ki lesz a győztes csapat. A győztes csapat elnyeri az Agility Világbajnok címet.
Teszt (fehér) kutya
Mielőtt a bíró elindítja a versenyt, és miután meghatározta a szintidőt egy teszt ku-tya – aki nem vesz részt a versenyben – lefutja a pályát. Ez minden kategóriában megtörténik.
3 Pályázat
Minden FCI tag Nemzeti Kynológiai Szervezet (vagy társult szervezet, mint AKC, CKC, és a Nagybrittaniai Kennel Klub) részt vehet válogatott csapattal az alábbi szabályok szerint:
– Minden versenyzőnek állampogárának kell lennie annak az országnak, amelynek csapatában indul, vagy állandó lakhellyel kell rendelkezzen. Ha a versenyző kettős állampolgár, akkor el kell döntse, hogy melyik ország színeiben versenyez – nem lehetséges egynél több ország csapatában indulni.
– Minden versenyző maximum négy kutyával indulhat a Világbajnokságon. A neve-zést leadó Nemzeti Kynológiai Szervezet felelős a kutya tulajdonosának, vagy felvezetőjéne státuszának ellenőrzéséért.
– A kutyák törzskönyvének bejegyzése az országos nyilvántartásba minimum 12 hó-napos legyen.
– Ha gond adódik értesíteni kell az FCI Agility Szekcióját.
– Egyéni verseny: kilenc kutya L, M vagy S (maximum 6 egy kategóriában)
– Csapatverseny: kategóriánként egy csapat három kutyából L, M, és S.
Megjegyzés: A korábbi világbajnokságok egyéni győztesei (S, M, L) automatikusan in-dulhatnak, így megvédhetik címüket. Ezek a kutyák egyszerűen hozzá-adódnak az országuknak engedélyezett nevezési létszámához.
_______________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/17. oldal
Ahhoz, hogy a versenyző indulhasson az Agility Világbajnokságon, a kutyának az FCI által regisztrált törzskönyvének kell lennie és egy hivatalos FCI A2 vizsgán elért Kitűnő, de leg-alább Nagyon jó eredményének.
Csak azok a kutyák versenyezhetnek, amelyek FCI tagszervezetek, vagy társult tagszer-vezetek, vagy nem FCI tagszervezetek, de akiknek a törzskönyvét az FCI elfogadta, által regisztrált törzskönyvvel rendelkeznek (nem várólistás vagy felfüggesztett). Kiegészítés; ezeknek a kutyáknak rendelkezniük kell egy Kitűnő, de legalább Nagyon jó minősítéssel szerzett A2 vagy A3 vizsgával.
A Nemzeti Kynológiai Szervezetek más kritériumot is meghatározhatnak.
A Nemzeti Kynolgiai Szervezetnek kell elküldeni a helyesen és teljesen kitöltött nevezése-ket a rendező bizottságnak a határidő előtt. Ezzel egy időben le kell adni a csapatkapi-tányt vagy edzőt, aki felelős a csaptért a rendező szervezetnél.
4. Pálya felszerelés
Két komplett agility akadálysor mindkettő tartalmazza alábbi jóváhagyott akadályokat:
14 verőléces ugró akadály (1 sövény, 1 alul zárt és 1 alul kapus szintén megengedett – a verőléc átmérője 3 – 5 cm), 1 karika, 1 fal és 1 viadukt.1 palló, 1 palánk, 1 hinta. 1 Szlalom (a kerete nem lehet 8 mm-nél vastagabb). 1 asztal a tetejébe épített elektromos időmérő-vel, 1 távolugró, 2 kukac és 1 zsák.
5 Orvosi vizsgálat
Minden kutyát be kell mutatni a verseny előtti állatorvosi vizsgálaton. A veszettségi oltást ellenőrizni kell. Veszettséggel terhelt területről érkező vagy oda tartó kutyáknak, a területi-leg illetékes állatorvos igazolásával érvényes egészségi bizonyítvánnyal kell igazolni egészségi állapotát.
Vemhes szukák vagy beteg, sérült kutyák nem indulhatnak. A tüzelő szukák részt vehet-nek a versenyen, de el kell különíteni őket, és távol kell őket tartani a többi kutyától, és a futam végén indulhatnak.
6 Teljesítménykönyv vagy engedély
Minden kutyának teljesítménykönyvvel vagy engedéllyel kell rendelkeznie, amit a verseny kezdete előtt át kell adni a szervező bizottságnak.
7 Bírók
Az FCI Agility Szekciója két képzett bírót jelöl ki, egyiket a rendező országból, a másikat egy másik országból, és egy segédbírót (FCI által elismert agility bíró). A két kijelölt bíró felelős a futamok bírálatáért, a segédbíró csak a palló felzónájáért felel.
A bíróknak nem engedélyezett közvetlen családtagjainak a bírálata, úgy, mint házastárs, élettárs, szülők, gyermekeik, vele egy háztartásban élők.
A bírók tiszteletdíjának költségét az FCI Agility Világbajnokságának leírása tartalmazza. A rendezőnek biztosítania kell a külföldi bírónak egy hivatalos FCI nyelvű tolmácsot (Fran-cia, Angol, Német vagy Spanyol)
A bírók döntése végleges és megfellebezhetetlen.
_________________________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/18 oldal
8 Díjak
A nemzetközi agility érdekében ajánlatos, hogy minden résztvevő ország hozzájáruljon annak sikeréhez azzal, hogy egy speciális- vagy különdíjat ad át a szervező bizottságá-nak.
A szervező bizottságnak be kell tartania az FCI agility szabályzatát és előírásait, amely tartalmazza a bizottság kötelezettségeit és felelősségét, és korrekt módon kell végrehajta-ni.
D. FCI EUROPEAN OPEN
Az FCI European Open évente kerül megrendezésre. A győztes által elnyert cím FCI European Open Győztes 20…
Az FCI European Open nyitott minden kutya számára (fajtatiszta vagy keverék, törzsköny-vezett vagy törzskönyv nélküli).
Ha bármely Nemzeti Kynológiai Szervezet FCI European Opent akar rendezni, akkor egy kérvény levelet kell küldeni az FCI Agility Szekciójához. Az FCI European Open rendezési ideje minden július utolsó teljes hétvégéje. Bármilyen eltérést ettől az időponttól jóvá kell hagyatni az FCI Agility Szekciójával.
A kérvénynek tartalmaznia kell:
– A Nemzeti Kynológiai Szervezet nevét
– A hivatalos verseny szervezőjének nevét és címét
– A helyiség nevét, ahol a versenyt rendezni tervezik
– Az infrastruktúra leírását
Az FCI European Open a legmagasabb szintű szabadtéri verseny, amelyen az FCI Nem-zeti tagszervezetek (vagy az FCI-vel szoros kapcsolatban lévő szervezetek) a legjobb ver-senyzői vesznek részt.
A rendező szervezetnek kell biztosítania minden szükséges felszerelést. Fel kell venni a kapcsolatot a médiákkal (újság, rádió, TV), hogy a szükséges nyilvánosságot biztosítani lehessen annak érdekében, hogy minél több néző legyen és a sport népszerűsítésének biztosítására.
A rendező ország felelős az FCI felé a gyakorlati szervezésért és meg kell tennie a szük-séges lépéseket a gördülékeny lebonyolítás érdekében.
Legalább egy évvel az esemény előtt a rendező országnak meg kell hívnia a Nemzeti Kynológiai Szervezeteket. A Nemzeti Kynológiai Szervezetekkel közölni kell a nevezési feltételeket, a nevezési határidőt és a maximálisan nevezhető létszámot. Minden ország válogató rendszere nyitott minden kutya számára (fajtatiszta vagy keverék, törzskönyve-zett vagy nem).
Az FCI Agility Szekciója kijelöl egy képviselőt, aki biztosítja, hogy az Agility szabályzatot és az European Open speciális szabályát szigorúan betartsák.
Az FCI European Open egyéni és csapatversenyből áll. Minden futam az FCI agility sza-bályzata és előírásai szerint kerüllebírálásra. Minden pályán csak az elfogadott akadályok használhatók.
Minden részlet, az országonként maximálisan nevezhető létszámról, a nevezési eljárás, és a verseny programja a külön előírásokban kerül rögzítésre, amely évente változhat, ha szükséges.
_______________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/19. oldal
Minden kutyának legyen a saját Nemzeti Kynológiai Szervete által elfogadott teljesítmény-könyve vagy engedélye, amelyet át kell adni a verseny előtt a rendező szerezetnek.
Minden kutya részt vesz egy állatorvosi vizsgálaton a verseny előtt. A veszettség elleni ol-tást ellenőrizni kell. Azoknak a kutyáknak, amelyek veszettséggel fertőzött területről ér-keznek, vagy oda tartanak szükséges a területi állatorvos által kiadott érvényes egészségi igazolás.
Vemhes szukák vagy beteg és sérült kutyák nem vehetnek részt a versenyen. Tüzelő szu-kák indulhatnak a versenyen, de elkülönítetten és távol kell tartani őket a többi versenyző kutyától, és a futam végén indulhatnak.
Az FCI Agility Szekciója megfelelő számú minősített bírót jelöl ki. A résztvevő bírók leg-alább fele a rendező országon kívülről érkezik. Kinevezett segédbírók is közreműködnek, aki a palló felzónájának bírálatért felelős. Minden bírói döntés végleges és megfellebbez-hetetlen.
Az FCI által elfogatott agility akadályok _________________________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/20 oldal
_______________________________________________________________________________________________
FCI Agility Szabályzat 2007. január 01. 21/21. oldal