Középfokú Kísérő kutya – BH2

Vizsga – BH2

1. gyakorlat: Pórázon vezetés 20 pont
2. gyakorlat: Szabadonkövetés 20 pont
3. gyakorlat: Menet közben ültetés 15 pont
4. gyakorlat: Menet közben fektetés behívással 15 pont
5. gyakorlat: Apporthozás sík talajon 10 pont
6. gyakorlat: El reküldés fektetéssel 10 pont
7. gyakorlat: Helybenmaradás figyelemelvonással 10 pont
Összesen: 100 pont
Általános el írások
A gyakorlat megkezdésére a tb ad utasítást. A kv a gyakorlat valamennyi további részét, mint a fordulatok, megállások, ütemváltások, stb. a tb utasítása nélkül, önállóan hajtja végre. Ettől az általános szabálytól eltérve – a kv kérésére -, a tb levezényli a gyakorlatokat. A vizsgaszabályzat meghatározza a használható hangjeleket. Amennyiben a k egy gyakorlatot a harmadik hangjelre sem hajt végre, be kell fejezni (és az értéke 0 pont). Ha a k elhagyja a vezet jét, vagy a pályát és a harmadik hívásra se jön vissza az engedelmes ágazatot meg kell
szakítani. Behívásnál a „Hozzám!” hangjel helyett használható a k neve is. A gyakorlat hangjele és a k neve együtt kiejtve hiba, dupla vezényszónak min sül.
A szabályos alapállásban a k szorosan a kv bal oldalán a haladási iránnyal párhuzamosan ül úgy, hogy a lapockája a kv térdével egy vonalban van. Minden gyakorlat alapállással kezd dik és azzal is ér véget. Az el z  gyakorlatot lezáró alapállás lehet egyben a következő gyakorlat kiinduló alapállása, hacsak egy új alapállás felvétele nem szükséges. Alapállást felvenni a gyakorlat kezdetén csak egyszer lehet. Az alapállásból kiindulva az úgynevezett felvezető   szakasz kezdődik. Ezalatt a kv minimum 10, de legfeljebb 15 lépést tesz meg. Ezután adhat hangjelet a feladatra (pl. ültetés, fektetés). Az olyan gyakorlatrészek között, mint például az eléülés és a lábhoz kerülés, vagy a helyben maradó kutyához belépés és a felültetés, érzékelhet  (kb. 3 másodperces) szünetet kell tartani. Az elhozásoknál a kutya mellé elölr l, vagy hátulról is be lehet lépni..
Minden gyakorlatnál csak egyszer, a gyakorlat végén, alapállásban lehet megdicsérni a kutyát.
Ezt követ en a kv felvehet egy újabb alapállást. A dicséret és a következ  gyakorlat kezdete között, érzékelhet  (kb. 3 másodperces) szünetet kell tartani. A gyakorlatok között a kutyát láb mellett kell vezetni. Az egyes gyakorlatok között is szabadonkövetésben kell haladni a kutyával. A feloldás, illetve a játék nem megengedett. A visszafordulás (180º, hátra arc) ugyan két módon hajtható
végre, de mindkett nél balra kell fordulni. A kutya megkerülve a vezet jét  kerülhet a bal oldalára, vagy a kv és a k együtt fordulnak balra (ekkor a k végig a vezet je bal oldalán marad). Mindegy melyik módszert használja a kv, de a  visszafordulást a vizsgán végig egyformán kell bemutatni. Az eléülés után, lábhoz is kétféle módon ülhet be a k. Vagy jobbról megkerülve a vezet jét,
kerül annak bal oldalára, vagy szemb l fordul be a kv mellé.
1. Pórázonvezetés (20 pont)
a, Egy hangjel: „lábhoz” csak az elinduláskor, és ütemváltáskor engedélyezett.
b, A gyakorlat: A kv pórázon vezetett kutyájával odamegy a bíróhoz, megáll, hagyja a kutyát leülni és bemutatkozik. A laza pórázt ezalatt a bal kezében tartja. A „Lábhoz!” vezényszó hallatán alapállásból indulva a kutyának örömmel, figyelmesen és párhuzamosan kell a vezet jét kísérnie. A k lapockája mindig egy vonalban legyen a kv bal térdével. Megálláskor külön utasítás nélkül, önállóan, gyorsan és a haladás irányába üljön le. A gyakorlat kezdetén a kv 50 lépést egyenesen halad megállás nélkül. Visszafordul, majd 10-15 lépés megtétele után
el bb futást (legalább 10 futólépés), majd lassú lépést (legalább 10 lassú lépés) mutat be. A futásból a lassú lépésbe átmenet nélkül kell lelassulni, közöttük nem lehetnek átmeneti tempójú lépések. A különböz  jármódok tempói érzékletesen térjenek el. Lépésben folytatja és közben legalább egy-egy balra fordulást, jobbra fordulást és egy visszafordulást (hátra arcot) végez a függelékben található ábra szerint. Lépés közben legalább egyszer meg kell állni. A tb utasítására a kv és a k áthaladnak egy legalább 4 f b l álló mozgó csoporton.
Eközben egyszer jobbra és egyszer balra (például 8-as alakban) meg kell kerülni a csoport egy-egy tagját. A kv a csoportban legalább egyszer megáll. A tb egyszer megismételtetheti ezt a gyakorlatrészt. Ezt követ en a kv és a k elhagyják a  csoportot és megállnak. A kutyát csak a csoportot elhagyva, a gyakorlatot lezáró alapállásban szabad megdicsérni. A kv leveszi a pórázt a kutyáról.
c, Az értékelés: Amennyiben a k el l halad, lemarad, eltávolodik oldalra, figyelmetlen, és/vagy nyomott benyomást kelt, illetve a plusz hang és látjel miatt, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.

2. Szabadonkövetés (30 pont)

a, Egy hangjel: „lábhoz” csak az elinduláskor, és ütemváltáskor engedélyezett.
b, A gyakorlat: A „Lábhoz!” hangjel hallatán alapállásból indulva a kutyának örömmel, figyelmesen és párhuzamosan kell a vezet jét kísérnie. A k lapockája mindig egyvonalban legyen a kv bal térdével. Megálláskor külön utasítás nélkül, önállóan, gyorsan és a haladás irányába üljön le. A gyakorlat kezdetén a kv és a k áthaladnak egy legalább 4 f b l álló mozgó csoporton. Eközben egyszer jobbra és egyszer balra (például 8-as alakban) meg kell kerülni a csoport egy-egy tagját. A kv a csoportban legalább egyszer megáll. Ezt követ en a kv a kutyájával elhagyja a csoportot é a kiindulási pontra megy. Alapállásból indulva megállás nélkül megtesz 50 lépést. Visszafordul, majd 10-15 lépés megtétele után el bb futást
(legalább 10 futólépés), majd lassú lépést (legalább 10 lassú lépés) mutat be. A futásból a lassú lépésbe átmenet nélkül kell lelassulni, közöttük nem lehetnek átmeneti tempójú lépések. A különböz  jármódok tempói érzékletesen térjenek el. Lépésben folytatja és közben legalább egy-egy balra fordulást, jobbra fordulást és egy visszafordulást (hátra arcot) végez a függelékben található ábra szerint. Lépés közben legalább egyszer meg kell állni.
c, Az értékelés: Amennyiben a k el l halad, lemarad, eltávolodik oldalra, figyelmetlen, vagy nyomott benyomást kelt, illetve a plusz hang és látjel miatt, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.
3. Menet közben ültetés (15 pont)
a, Egy-egy hangjel: „lábhoz” „ültetéshez”
b, A gyakorlat: Alapállásból a kv, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenes irányba. Miután megtettek 10-15 lépést, az „Ülj!” hangjelre a k gyorsan, menetirányba üljön le anélkül, hogy a kv megtorpanna, vagy visszanézne. További 20 lépés megtétele után a kv megáll és azonnal szembefordul a kutyájával. A tb utasítására a kv visszatér a kutyájához, és
annak jobb oldalán alapállást vesz fel.
c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezet  szakaszban, lassú leülésért, nyugtalan ülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben ülés helyett lefekszik, vagy állva marad, a hibáért 7 pontot kell levonni.
4. Menet közben fektetés behívással (15 pont)
a, Egy-egy hangjel: „lábhoz“, „fektetéshez“, „behíváshoz“, majd „alapálláshoz“
b, A gyakorlat: Alapállásból a kv, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenes irányába. Miután megtettek 10-15 lépést, „Feküdj!” hangjelre a kutyának gyorsan a haladás irányába le kell feküdnie. Eközben a kv más módon nem befolyásolhatja a kutyát, nem változtathat a tempóján, nem nézhet vissza, hanem továbbmegy még 20 lépést. A kutya felé fordulva megáll. A tb utasítására „Hozzám!” hangjellel, vagy a k nevével magához hívja a kutyát. A kutyának örömmel, gyors tempóban és a legrövidebb úton kell a kv elé érkeznie és szorosan elé ülnie. A „Lábhoz!” hangjelre a k gyorsan üljön menetirányba a vezet je mellé.
c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezet  szakaszban, lassú lefekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú, illetve lelassuló bejövetelért, hibás elé-, illetve melléülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a k állva marad, vagy leül, de a hívásra hibátlanul jön, 7 pontot le kell vonni.
5. Apporthozás sík talajon (10 pont)
a, Egy-egy hangjel: „elhozáshoz“, „eleresztéshez“, „majd alapálláshoz“
b, A gyakorlat: A kv szabályos alapállásból kb. 10 lépésnyire kidobja a saját apportfáját. Akkor indíthatja kutyáját, ha a fa már nem mozdul. A mellette szabadon és nyugodtan ül kutyának a „Hozd!” hangjelre a legrövidebb úton, gyorsan a fához kell futnia és azt azonnal felkapva gyorsan, egyenesen a vezet jéhez vinnie. A kutyának szájában az apportfával szorosan, szembe a kv elé ülve a fát addig kell tartania (kb. 3 mp.), amíg a kv ”Ereszd!” hangjelre el nem veszi. Az elvett fát a kv leengedett, kinyújtott jobb kezében a teste mellett tartja. Kb. 3 mp eltelte után a k „lábhoz!” hangjelre a vezet je bal lába mellé, szorosan, menetirányba beül. A gyakorlat alatt a kv nem hagyhatja el a helyét.
c, Az értékelés: Hibás alapállásért, lassú kifutásért, hibás felvételért, vontatott behozásért, az apportfa elejtéséért, játékért, illetve a fa rágásáért, hibás elé, és melléülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Az apportfa rövidre dobása és a kv helyének elhagyása nélkül adott segítsége, szintén csökkentik a gyakorlat értékét. Ha a kv elhagyja a helyét a feladat vége el tt, a gyakorlat értéke „hiányos” lesz. Amennyiben a k nem hozza a fát a min sítés csak 0 pont lehet.
6. Előreküldés fektetéssel (10 pont)
a, Egy-egy hangjel: „lábhoz”, „előreküldéshez”, „fektetéshez, „felüléshez”
b, A gyakorlat: Alapállásból a kv, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenes irányba. Miután megtettek 10-15 lépést, a kv az iránymutató karjának egyszeri felemelésével egyid ben kiadja az „Előre!” hangjelet és megáll. Erre a kutyának határozottan, egyenesen és gyorsan a mutatott irányba, legalább 30 lépésre el kell távolodnia. Teljesítménybírói utasításra a kv kiadja a „Feküdj!” hangjelet, amire a kutyának azonnal le kell feküdnie. A kv addig tarthatja iránymutató karját felemelve, amíg a kutya nem feküdt le. A tb utasítására mehet a kv kutyájához. Megállva a k jobb oldalán, kivárva az el írt szünetet (3 mp.), a bíró intésére „Ülj!” hangjelre felülteti a kutyát. A kutyának gyorsan és menetirányba kell felülnie. A kv pórázra veszi a kutyáját.
c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezet  szakaszban, az elküldés utáni továbbfutásért, lassú, vagy rövid eltávolodásért, er s oldalirányú kitérésért, vontatott, vagy korai lefekvésért, nyugtalan fekvésért, illetve elhozáskor korai felülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.
7. Helybenmaradás, figyelemelvonással (10 pont)
a, Egy-egy hangjel: „fektetéshez“, „felüléshez“
b, A gyakorlat: Mire egy másik k megkezdi gyakorlatait az engedelmes ágazatban, a kv a tb által kijelölt helyre alapállásból lefektette a kutyáját. Anélkül, hogy a pórázt, vagy más tárgyat el tte hagyna, a vizsgaterületen belül legalább 20 lépésnyire visszanézés nélkül eltávolodik a kutyától, és ott háttal a kutyájának állva marad. A helybenmaradás alatt – amíg a másik k az 1-
5 gyakorlatot teljesíti -, a k-nak nyugodtan fekve kell maradnia. Bírói utasításra a kv visszatér és megáll a k jobb oldalán. Körülbelül 3 másodperces szünet után, a tb utasítására alapállást veszi fel, és pórázra veszi a kutyáját. A k gyorsan és menetirányba üljön fel.
c, Az értékelés: A kv nyugtalan viselkedésért, vagy más a kutyának adott rejtett jelzésért a vezet jének közeledtekor id  el tti felülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a k ül, áll, vagy nyugtalanul fekszik, de a helyén marad, részértékelést kap, Ha a 3. gyakorlat befejezése el tt, 3 méternél messzebbre elhagyja a helyét, 0 pontot kap a gyakorlatára. Amennyiben ez után hagyja el a kijelölt helyét a k, részértékelésre kerül sor. Ha a felé induló vezetője elé megy, 3 pontig kell levonni. A rv a szukáknak és a kanoknak külön jelöljön ki helyet a helybenmaradásra, és lehetőleg táblával is jelölje meg.