Felsőfokú Kísérő kutya – BH3

Vizsga- BH 3.

1. gyakorlat: Szabadonkövetés 20 pont
2. gyakorlat: Menet közben ültetés 10 pont
3. gyakorlat: Menet közben fektetés behívással 10 pont
4. gyakorlat: Menet közben állítás 10 pont
5. gyakorlat: Apporthozás sík talajon 15pont
6. gyakorlat: Apporthozás ferdepalánkon (140 cm) át 15 pont
7. gyakorlat: Előreküldés fektetéssel 10 pont
8. gyakorlat: Helybenmaradás figyelemelvonással 10 pont
Összesen: 100 pont
Általános előírások
A gyakorlat megkezdésére a tb ad utasítást. A kv a gyakorlat valamennyi további részét, mint a fordulatok, megállások, ütemváltások, stb. a tb utasítása nélkül, önállóan hajtja végre. Ett l az általános szabálytól eltérve – a kv kérésére -, a tb levezényli a gyakorlatokat A vizsgaszabályzat meghatározza a használható hangjeleket. Amennyiben a k egy gyakorlatot a harmadik hangjelre sem hajt végre, be kell fejezni (és az értéke 0 pont). Ha  a k elhagyja a vezet jét, vagy a pályát és a harmadik hívásra se jön vissza, az engedelmes ágazatot meg kell
szakítani. Behívásnál a „Hozzám!” hangjel helyett használható a k neve is. A gyakorlat hangjele és a k neve együtt kiejtve hiba, dupla vezényszónak min sül.
A szabályos alapállásban a k szorosan a kv bal oldalán a haladási iránnyal párhuzamosan ül úgy, hogy a lapockája a kv térdével egy vonalban van. Minden gyakorlat alapállással kezd dik és azzal is ér véget. Az el z  gyakorlatot lezáró alapállás lehet egyben a következ gyakorlat kiinduló alapállása, hacsak egy új alapállás felvétele nem szükséges. Alapállást felvenni a gyakorlat kezdetén csak egyszer lehet. Az alapállásból kiindulva az úgynevezett felvezet  szakasz kezd dik. Ezalatt a kv minimum 10, de legfeljebb 15 lépést tesz meg. Ezután adhat hangjelet a feladatra (pl. ültetés, fektetés). Az olyan gyakorlatrészek között, mint például az eléülés és a lábhoz kerülés, vagy a helyben maradó kutyához belépés és a felültetés érzékelhet  (kb. 3 másodperces) szünetet kell tartani. Az elhozásoknál a kutya mellé elölr l, vagy hátulról is be lehet lépni. Minden gyakorlatnál csak egyszer, a gyakorlat végén, alapállásban lehet megdicsérni a kutyát. Ezt követ en a kv felvehet egy újabb alapállást. A dicséret és a következ  gyakorlat kezdete között, érzékelhet  (kb. 3 másodperces) szünetet kell tartani. A gyakorlatok között a kutyát láb mellett kell vezetni. Az egyes gyakorlatok között is szabadonkövetésben kell haladni a kutyával. A feloldás, illetve a játék nem megengedett. A visszafordulás (180º, hátra arc) ugyan két módon hajtható végre, de mindkett nél balra kell fordulni. A kutya megkerülve a vezet jét kerülhet a bal oldalára, vagy a kv és a k együtt fordulnak balra (ekkor a k végig a vezet je bal oldalán marad). Mindegy melyik módszert használja a kv, de a visszafordulást a vizsgán végig  egyformán kell bemutatni. Az eléülés után, lábhoz is kétféle módon ülhet be a k. Vagy jobbról megkerülve a vezet jét,
kerül annak bal oldalára, vagy szemb l fordul be a kv mellé.

1. Szabadonkövetés (20 pont)

a, Egy hangjel: „lábhoz” csak az elinduláskor, és ütemváltáskor engedélyezett.
b, A gyakorlat: A kv szabadon kísér  kutyájával odamegy a bíróhoz, megáll, hagyja a kutyát leülni és bemutatkozik. A „Lábhoz!” vezényszó hallatán alapállásból indulva a kutyának örömmel, figyelmesen és párhuzamosan kell a vezet jét kísérnie. A k lapockája mindig egyvonalban legyen a kv bal térdével. Megálláskor külön utasítás nélkül, önállóan, gyorsan és a haladás irányába üljön le. A gyakorlat kezdetén a kv 50 lépést egyenesen halad megállás nélkül. Visszafordul, majd 10-15 lépés megtétele után el bb futást (legalább 10 futólépés), majd lassú lépést (legalább 10 lassú lépés) mutat be. A futásból a lassú lépésbe átmenet nélkül kell lelassulni, közöttük nem lehetnek átmeneti tempójú lépések. A különböz  jármódok tempói érzékletesen térjenek el. Lépésben folytatja és közben legalább egy-egy balra fordulást, jobbra fordulást és egy visszafordulást (hátra arcot) végez a függelékben található ábra szerint. Lépés közben legalább egyszer meg kell állni. A gyakorlat végén bírói utasításra
a kv és a k bemennek egy legalább 4 f b l álló mozgó csoportba. Eközben egyszer jobbra és egyszer balra (például 8-as alakban) meg kell kerülni a csoport egy-egy tagját. A kv a csoportban legalább egyszer megáll. A tb egyszer megismételtetheti ezt a gyakorlatrészt. Ezt követ en a kv és a k elhagyják a  csoportot és alapállásban megállnak.
c, Az értékelés: Amennyiben a k el l halad, lemarad, eltávolodik oldalra, figyelmetlen, és/vagy nyomott benyomást kelt, illetve a plusz hang és látjel miatt, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.
A további gyakorlatok sorrendjét a következ  5 variációk egyikéb l kell sorsolással eldönteni. A sorsolást a tb vezeti le.
1 változat: gyakorlat sorrend 2-4-5-6-3
2 változat: gyakorlat sorrend 4-3-6-2-5
3 változat: gyakorlat sorrend 6-4-5-3-2
4 változat: gyakorlat sorrend 3-2-6-5-4
5 változat: gyakorlat sorrend 5-6-3-2-4
Valamennyi résztvev nek a 2-t l 6-ig számozott gyakorlatokat azonos sorrendben kell bemutatni
2. Menet közben ültetés (10 pont)
a, Egy-egy hangjel: „lábhoz” „ültetéshez” b, A gyakorlat: Alapállásból a kv, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenes irányba. Miután megtettek 10-15 lépést, az „Ülj!” hangjelre a k gyorsan, menetirányba üljön le anélkül, hogy a kv a megtorpanna, vagy visszanézne. További 20 lépés megtétele után a kv megáll és azonnal szembefordul a kutyájával. A tb utasítására a kv visszatér a kutyájához, és annak jobb oldalán alapállást vesz fel. c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezet  szakaszban, lassú leülésért, nyugtalan ülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben ülés helyett lefekszik, vagy állva marad, a hibáért 5 pontot kell levonni.
3. Menet közben fektetés behívással (10 pont)
a, Egy-egy hangjel: „lábhoz“, „fektetéshez“, „behíváshoz“, majd „alapálláshoz“
b, A gyakorlat: Alapállásból a kv, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenesen. Miután megtettek 10-15 lépést, „Feküdj!” hangjelre a kutyának gyorsan a haladás irányába le kell feküdnie. Eközben a kv más módon nem befolyásolhatja a kutyát, nem torpanhat meg, nem változtathat a tempóján, nem nézhet vissza, hanem továbbmegy még 20 lépést. Azonnal a kutya felé fordulva megáll. A tb utasítására „Hozzám!” hangjellel, vagy a k nevével magához hívja a kutyát. A kutyának örömmel, gyors tempóban és a legrövidebb úton kell a kv elé érkeznie és szorosan elé ülnie. A „Lábhoz!” hangjelre a k  gyorsan üljön menetirányba a vezet je mellé.
c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezet  szakaszban, lassú lefekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú, illetve lelassuló bejövetelért, hibás elé-, illetve melléülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a k állva marad, vagy leül, de a hívásra hibátlanul jön, 5 pontot le kell vonni.
4. Menet közben állítás (10 pont)
a, Egy-egy hangjel: „Lábhoz!” „Feküdj!” „Hozzám”! „Lábhoz”!
b, A gyakorlat: Alapállásból a kv, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenes irányba. Miután megtettek 10-15 lépést, „Állj!” hangjelre a kutyának azonnal, a haladás irányába meg kell állnia. Eközben a kv más módon nem befolyásolhatja a kutyát, nem torpanhat meg, nem változtathat a tempóján, nem nézhet vissza, hanem visszafordulás nélkül továbbmegy még 20 lépést. Azonnal a kutya felé fordulva megáll. A tb utasítására a kv visszatér a  utyájához, és annak jobb oldalára áll. Körülbelül 3 másodperces szünet után, a tb utasítására „Ülj!” hangjellel alapállást vesz fel. A k gyorsan és a menetirányba üljön le.
c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezet  szakaszban, a hangjel utáni továbblépésért, nyugtalan állásért, a kv közeledtére nyugtalanná válásért, a gyakorlatot záró leültetésért, ha az lassú, a hiba mértékének  függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a k lefekszik, vagy leül, 5 pontot le kell vonni.

5. Apporthozás sík talajon (15 pont)

a, Egy-egy hangjel: „elhozáshoz“, „eleresztéshez“, „majd alapálláshoz“
b, A gyakorlat: A kv szabályos alapállásból kb. 10 lépésnyire, kidobja a saját apportfáját. Akkor indíthatja kutyáját, ha a fa már nem mozdul. A mellette szabadon és nyugodtan ül kutyának a „Hozd!” hangjelre a legrövidebb úton, gyorsan a fához kell futnia és azt azonnal felkapva gyorsan, direkt a vezet jéhez vinnie. A kutyának szájában az apportfával szorosan, szembe a kv elé ülve a fát addig kell tartania (kb. 3 mp.), amíg a kv ”Ereszd!” hangjelre el nem veszi. Az elvett fát a kv leengedett, kinyújtott jobb kezében a teste mellett tartja. Kb. 3 mp eltelte után a kutya „lábhoz!” hangjelre a vezet je bal lába mellé, szorosan, menetirányba beül. A gyakorlat alatt a kv nem hagyhatja el a helyét.
c, Az értékelés: Hibás alapállásért, lassú kifutásért, hibás felvételért, vontatott behozásért, az apportfa elejtéséért, játékért, illetve a fa rágásáért, a kv terpeszállásáért, hibás elé, és melléülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Az apportfa rövidre dobása és a kv helyének elhagyása nélkül adott segítsége, szintén csökkentik a gyakorlat értékét. Ha a kv elhagyja a helyét a feladat vége el tt, a gyakorlat értéke
„hiányos” lesz. Amennyiben a k nem hozza a fát a min sítés csak 0 pont lehet.

6. Apporthozás (140 cm) ferdepalánkon át (15 pont)

a, Egy-egy hangjel: „ugráshoz”, „elhozáshoz“, „eleresztéshez“, „majd alapálláshoz“
b, A gyakorlat: Megfelel  távolságra, a 140 centiméteresre állított ferdepalánkkal szemben a kv kutyájával alapállást vesz fel. A szabályos alapállásból átdobja a saját apportfáját a palánkon. Akkor indíthatja kutyáját „Hopp!” hangjellel, ha a fa már nem mozdul. A mellette szabadon és nyugodtan ül  kutyának a „Hopp!” „Hozd!” hangjelre kell a palánkon átmásznia (a Hozd!” hangjelet az ugrás közben kell adni), és gyorsan a fához kell futnia és azt azonnal
felkapva, a palánkon azonnal visszamászva, gyorsan, a legrövidebb úton a vezet jéhez vinnie. A kutyának szájában az apportfával szorosan, szembe a kv elé ülve a fát addig kell tartania (kb. 3 mp.), amíg a kv ”Ereszd!” hangjelre el nem veszi. Az elvett apportfát a kv leengedett, kinyújtott jobb kezében a teste mellett tartja. Kb. 3 mp. eltelte után, a kutya „lábhoz!” hangjelre a vezet je bal lába mellé, szorosan, menetirányba beül. A gyakorlat alatt a kv nem hagyhatja el a helyét.
c, Az értékelés: Hibás alapállásért, lassú ugrásért és kifutásért, hibás felvételért, lassú visszaugrásért, vontatott behozásért, az apportfa elejtéséért, játékért, illetve a fa rágásáért, a kv terpeszállásáért, hibás elé, melléülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Az apporthozás ferdepalánkon át gyakorlat pontmegosztása odaugrás apporthozás visszaugrás
5 pont 5 pont 5 pont
Részben értékelhet , ha a három részfeladatból (odaugrás – apporthozás –  visszaugrás) legalább kett t teljesít a kutya:
Hibátlan ugrások és hozás = 15 pont
Oda, vagy visszaugrás elmarad, az apportfa hozása hibátlan = 10 pont
Oda és visszaugrás hibátlan, de a kutya nem hozza a fát = 10 pont
Ha a kidobott fa nagyon oldalra, vagy a k számára nehezen észrevehet  helyre kerül, a kv kérésére, vagy a tb javaslatára a kidobást pontlevonás nélkül meg lehet ismételni. A k eközben ülve marad. A kv helyének elhagyása nélküli segítség, szintén csökkenti a gyakorlat értékét. Ha a kv elhagyja a helyét a feladat vége el tt, a gyakorlat értéke „hiányos” lesz.

7. El reküldés fektetéssel (10 pont)

a, Egy-egy hangjel: „lábhoz”, „el reküldéshez”, „fektetéshez, „felüléshez”
b, A gyakorlat: Alapállásból a kv, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenes irányba. Miután megtettek 10-15 lépést, a kv az iránymutató karjának egyszeri felemelésével egyid ben kiadja az „El re!” hangjelet és megáll. Erre a kutyának határozottan, egyenesen és gyorsan a mutatott irányba,  legalább 30 lépésre el kell távolodnia. Teljesítménybírói utasításra a kv kiadja a „Feküdj!” hangjelet, amire a kutyának azonnal le kell feküdnie. A kv addig
tarthatja iránymutató karját felemelve, amíg a kutya nem feküdt le. A tb utasítására mehet a kv kutyájához. Megállva a k jobb oldalán, kivárva az el írt szünetet (3 mp.), a bíró intésére  „Ülj!” hangjelre felülteti a kutyát. A kutyának gyorsan és menetirányba kell felülnie.
c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezet  szakaszban, az elküldés utáni továbbfutásért, lassú, vagy rövid eltávolodásért, er s oldalirányú kitérésért, vontatott, vagy korai lefekvésért, nyugtalan fekvésért, illetve elhozáskor korai felülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.

8. Helybenmaradás figyelemelvonással (10 pont)

a, Egy-egy hangjel: „fektetéshez“, „felüléshez“
b, A gyakorlat: Mire egy másik k megkezdi gyakorlatait az engedelmes ágazatban, a kv a tb által kijelölt helyre alapállásból lefektette a kutyáját. Anélkül, hogy a pórázt, vagy más tárgyat el tte hagyna, a vizsgaterületen belül legalább 20 lépésnyire visszanézés nélkül eltávolodik a kutyától, és ott háttal a kutyájának állva marad. A helybenmaradás alatt – amíg a másik k az 1- 6  gyakorlatot teljesíti -, a k-nak nyugodtan fekve kell maradnia. Bírói utasításra a kv visszatér és megáll a k jobb oldalán. Körülbelül 3 másodperces szünet után, a tb utasítására alapállást veszi fel. A k gyorsan és menetirányba üljön fel.
c, Az értékelés: A kv nyugtalan viselkedésért, vagy más a kutyának adott rejtett jelzésért a vezet jének közeledtekor id  el tti felülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a k ül, áll, vagy nyugtalanul fekszik, de a helyén marad, részértékelést kap, Ha a 3. gyakorlat befejezése el tt, 3 méternél messzebbre elhagyja a helyét 0 pontot kap a gyakorlatára. Amennyiben ez után hagyja el a kijelölt helyét a k, részértékelésre kerül sor. Ha a felé induló vezet je elé megy, 3 pontig kell levonni. A rv a szukáknak és a kanoknak külön jelöljön ki helyet a helybenmaradásra, és lehetőleg táblával is jelölje meg.