IPO I.

Az IPO I
A ágazatra 100 pont
B ágazatra 100 pont
C ágazatra 100 pont
tagolódik.
Össz.: 300 pont
IPO I A ágazat
Saját nyom, leglább 300 lépés, 3 szár, 2 törés (kb. 90 fok), 2 db saját tárgy, a nyom legalább 20 perces, kidolgozási ideje 15 perc.
A nyom tartása: 80 pont
Tárgyak megtalálása: (10+10) 20 pont
Összesen: 100 pont
Általános rendelkezések:
A TB vagy a nyomfektetésért felelős személy a terepviszonyoknak megfelelően meghatározza a nyom vonalát. Minden nyomot másként kell fektetni. Nem lehetséges, hogy pl. minden nyomon a törések közti távolságok vagy a tárgyak távolsága egyenlő legyen. A nyom kezdőpontját a szimatkatlanttól közvetlenül balra, leszúrt táblával kell jelezni.
A versenyzők sorrendjét a TB sorsolással dönti el.
A KVnek (aki egyben a nyomfektető is) a nyom fektetése előtt a TB-nak vagy a nyomfelelősnek meg kell mutatnia a tárgyakat. Csak az alaposan, legalább 30 percen át a nyomfektetőnél hordott tárgyakat lehet használni. A KV rövid ideig a kiinduló ponton marad, majd rendes lépésben elindul a megadott irányba. A töréseket is rendes lépésben fektetik. Az első tárgyat legalább 100 lépés után az 1. vagy a 2. száron helyezik el, a másodikat a nyom végén. A tárgyakat mozgásból kell a földre tenni. A második tárgy elhelyezése után a KVnek egyenes irányban még tovább kell mennie néhány lépést. Egy nyomon különböző tárgyakat kell használni (anyaguk: pl. textil, bőr, fa.). A tárgyak hossza kb. 10 cm, szélessége 2-3 cm, vastagsága 0,5-1 cm. legyen és színük ne üssön el a terepétől túlságosan. A fektetést a kutya nem láthatja.
A TB és a kísérő személyzet nem tartózkodhat a kutya munkája alatt azon a területen, ahol a kutyavezető és kutyája keres.
a. Egy vezényszó a „keresésre”
Ez a vezényszó a nyom elején és az első tárgy után megengedett.
b. Végrehajtás:
A KV felkészíti kutyáját a nyomra. A kutya szabadon vagy 10 méteres pórázon kereshet. A nyomozópórázt a háton, oldalt vagy az elülső és/vagy hátulsó lábak között lehet elvezetni. A póráz közvetlenül csatlakozhat a nem fojtóra állított nyakőrvre, vagy a hám csatlakozó részéhez (a mellkashám és a „Böttger-hám” engedélyezett, de csak kiegészítő szíj nélkül). Hívásra a KV alapállásban jelentkezik a TB-nál és közli vele, hogy a kutya felveszi a tárgyat vagy jelzi azt. A nyomkövetés előtt, az induláskor és a keresés teljes ideje alatt a kutya mindennemű kényszerítése tilos. A TB utasítására a kutyát lassan és nyugodtan a kiindulóponthoz kell vezetni. A kutyának az indulásnál intenzíven, nyugodtan és mélyen tartott orral szimatot kell vennie. Ezután a kutya továbbra is mélyen tartott orral, egyenletes tempóban, határozottan halad a nyomvonalon. A KV 10 méterre, a póráz végén követi a kutyát. Ha nem használnak pórázt, a 10 métert akkor is be kell tartani. A póráz, amennyiben a kutyavezető nem engedi el, belóghat. A törést pontosan kell kidolgozni, utána a kutya változatlan tempóban halad tovább. Amint megtalálta a tárgyat, a gazda befolyásolása nélkül fel kell azt vennie, vagy egyértelműen jeleznie kell azt. Ha felveszi a tárgyat, állva maradhat, leülhet vagy a KVhöz mehet. Hiba, ha a tárggyal továbbmegy vagy fekve veszi fel azt. A jelzés történhet fekvéssel, üléssel vagy állással (ez váltakozhat is). Ha a kutya jelezte vagy felvette a tárgyat, a KV elengedi a pórázt és a kutyához megy. A tárgy felemelésével jelzi, hogy a kutya megtalálta azt. Ezután a KV felveszi a pórázt és folytatja a keresést. A befejezett keresés után a megtalált tárgyakat be kell mutatnia a TB-nak.
c. Értékelés:
A nyomkövetés tempójának akkor nincs jelentősége az értékelésnél, ha a kutya intenzív, egyenletes és egyértelműen kidolgozott nyomon pozitív kereső viselkedést mutatott. Nem hiba, ha a kutya meggyőződik a nyomról, ha nem hagyja el azt eközben. Az érdektelen benyomást keltő munka, a magasan tartott orr, a székletürítés, a töréspont körben járása, a folyamatos bátorítás, a pórázzal vagy szóban nyújtott segítség a nyomvonalon vagy a tárgyaknál, a tárgy hibás felvétele vagy jelzése, a téves bejelzés megfelelő pontlevonást von maga után. Ha a kutya a póráz hosszánál nagyobb távolságra elhagyja a nyomot, megszakítják a keresést. Ha a kutya elhagyja a nyomot és a kutyavezető visszafogja, a TB azt az utasítást adja a KV-nek, hogy kövesse a kutyát. Ha az nem követi az utasítást, a TB megszakítja a munkát. A TB szintén megszakítja a keresést, ha az indulástól számított 15 percen belül a kutya nem éri el a nyom végét. A megszakításig bemutatott munkát értékelik.
Ha a kutya fel is veszi a tárgyat, ill. jelzi is azt, hibát követ el. Csak azok után a tárgyak után jár pont, amelyeket a megadott módon jelez. A hibás jelzést fel kell jegyezni a szár értékelésénél.
Nem jelzett vagy fel nem vett tárgyakért nem jár pont
A kutya száron végzett nyomtartásáért járó pontokat a szár hosszának és nehézségi fokának megfelelően kell felosztani.
Ha a kutya nem keres (keresés nélkül hosszabban elidőzik egy helyen), a munka megszakítható akkor is, ha a kutya még a nyomvonalon van.
IPO I B ágazat
1. gyakorlat: szabadon követés 20 pont
2. gyakorlat: menet közben ültetés 10 pont
3. gyakorlat: menet közben fektetés behívással 10 pont
4. gyakorlat: apportozás sík talajon 10 pont
5. gyakorlat: apportozás akadályon át 15 pont
6. gyakorlat: apportozás palánkon át 15 pont
7. gyakorlat: előreküldés kifektetéssel 10 pont
8. gyakorlat: kifektetés zavarással 10 pont
Összesen: 100 pont
Általános rendelkezések:
A TB utasítására kezdődik meg a gyakorlat. Minden további elemet, azaz a fordulásokat, a megállást, a mozgástempó váltását stb. külön utasítás nélkül hajtanak végre.
A vezényszavakat az Útmutató rögzíti. Ezek egyszerűen kiejtett, rövid egy szóból álló parancsok. Minden nyelven ki lehet őket adni, de adott tevékenységre csak ugyanaz a vezényszó vonatkozhat. Ha a kutya három vezényszó után sem hajtja végre a gyakorlatot vagy gyakorlatrészt, az adott gyakorlatot nem lehet értékelni és meg kell szakítani. Behíváskor a „hozzám” parancs helyett a kutya neve is használható. A kutya nevének és a midenkori parancsnak az együttes használata kettős vezényszónak minősül.
Alapállásban a kutya szorosan a KV mellett, egyenesen, annak bal oldalán ül, úgy, hogy a kutya lapockája a KV térdénél helyezkedik el. Minden gyakorlat így kezdődik és zárul. Rövid dícséret csak a gyakorlatok végén és csak alapállásban megengedett. A gyakorlatok végén és kezdetén csak egyszer lehet felvenni az alapállást. Alapállásban a dícséret előtt egy érezhető időintervallumnak (kb. 3 mp) kell eltelnie. Ezután a KV újabb alapállást vehet fel.
Az alapállás után kezdődik a felkészülés az új feladatra. A gyakorlat megkezdésére vonatkozó parancs elhangzása előtt a kutyavezetőnek erre minimum 10, maximum 15 lépés lehetősége van. Szemből ültetés és befejezés között, valamint az ülő, álló és fekvő kutyához lépéskor a jól hallható vezéyszó kiadása előtt jól érezhető szünetet kell tartani (kb. 3 mp). A kutyához való kimenetelkor a kutyát szemből vagy hátulról is megközelítheti a kutyavezető.
A szabadon követést az egyes gyakorlatok helyszínei közti mozgás közben is mutatni kell. Az apportfa felvételéhez is el kell vinni a kutyát. A feszültség levezetése vagy játék nem megengedett.
A hátraarcot balra kell indítani. A kutya ennél a gyakorlatnál hátulról kerülheti meg a KV-t vagy előlről léphet vissza, de egy vizsga alkalmával csak egyféleképpen lehetséges ennek a gyakorlatnak a bemutatása.
Az akadály magassága 100 cm, szélessége 150 cm. A palánk két, egymáshoz a fenti végen kapcsolódó egyenként 150 cm széles és 191 cm hosszú mászófalból áll. A két fal egymással akkora szöget zár be, hogy a palánk magassága felállítva 180 cm legyen. A mászófalak felszínének kialakítása csúszásmentes legyen. A falak felső felén három-három kapaszkodóléc (24/48mm) legyen felszerelve. Egy versenyen minden kutyának azonos palánkon kell másznia.
Az apportírozó gyakorlatoknál csak az apportfák engedélyezettek (tömegük 650 g). Minden résztvevőnek ugyanazt, a rendezők által biztosított apportfát kell használniuk. Az egyes gyakorlatok előtt az apportfát nem lehet odaadni a kutyának.
Ha a KV kifelejt egy gyakorlatot, a TB pontlevonás nélkül figyelmezteti a hiányzó gyakorlat pótlására.
1. Szabadon követés
a. Egyféle vezényszó használható a lábhoz híváshoz (20 pont)
Induláskor és a mozgástempó változtatásakor engedélyezett a vezényszó használata.
b. Végrehajtás:
A KV az őt póráz nélkül követő kutyával a TB-hoz megy, a kutyát leülteti és bemutatkozik. Egyenes alapállásból a lábhoz hívás parancsára a kutya a KV-t figyelmesen, vidáman és egyenes tartással követi úgy, hogy a kutya válla a KV bal térdének magasságában van és megálláskor önállóan, gyorsan és egyenesen leül. A gyakorlat elején a KV 50 lépést tesz egyenes irányban a kutyával, megállás nélkül. Hátraarc és további 10-15 lépés után a KV-nek a futólépésben és lassú lépésben haladást kell bemutatnia, külön-külön legalább 10 lépésben. A futólépésből lassú lépésre váltást átmenet nélkül kell végrehajtani. Az egyes mozgástípusok sebességének világosan különbözniük kell egymástól. Rendes lépésben legalább egy jobbra-, egy hátraarcot és egy balrafordulást kell bemutatni. A megállást rendes lépésből kell bemutatni, legalább egyszer. Az első egyenes szakaszon haladás közben 5 másodperces különbséggel két pisztolylövést (6 mm) kell leadni, a kutyától legalább 15 lépésnyi távolságról. A kutyának közömbösnek kell maradnia a lövésekkel szemben. A gyakorlat végén a TB utasítására a KV a kutyát egy legalább 4 személyből álló, mozgó csoportba vezeti. Ennek során a kutyával egy személyt balról, egy másikat jobbról kell megkerülnie és legalább egyszer meg kell állnia a csoporton belül. A TB megismételtetheti a gyakorlatot. A KV a kutyával együtt elhagyja a csoportot és alapállást vesz fel.
Értékelés:
Megfelelő mértékű pontlevonással jár: az előreszaladás, oldalra kilépés, lemaradás, lassú és határozatlan leülés, újbóli vezényszó kiadása, segítség nyújtása testmozgással, figyelmetlenség bármely mozgástípusnál, a fordulatoknál és/vagy a kedvetlenül végzett munka.
2. Menet közben ültetés (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható a láb mellett haladáshoz és ültetéshez
b. Végrehajtás:
A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után az ültetés vezényszavára a kutyának azonnal le kell ülnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan ülő kutya felé fordul. A bíró utasítására odamegy a kutyához és a kutya jobb oldalára áll.
c. Értékelés: Arányos pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú, nyugtalan és figyelmetlen ülésért. Ha a kutya ülés helyett fekszik vagy áll, 5 pontot kell levonni.
3. Menet közben fektetés behívással (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható láb mellett haladáshoz, fektetéshez, behíváshoz, majd láb mellé híváshoz
b. Végrehajtás:
A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után a fektetés vezényszavára a kutyának azonnal le kell feküdnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan fekvő kutya felé fordul. A TB utasítására a KV a behívás vezényszavával vagy nevén szólítva magához hívja a kutyát. A kutyának vidáman, gyorsan és a legrövidebb úton kell érkeznie, majd szorosan és egyenesen a KV előtt le kell ülnie. A láb mellé hívás parancsára a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van.
c. Értékelés: Megfelelő pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú fekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú beérkezésért illetve, ha a kutyavezető terpeszállásban van, szembenüléskor és a befejezésnél elkövetett hibáért. Ha a kutya a fektetés parancsára ül vagy áll, 5 pontot kell levonni.
4. Apportozás sík talajon (10 Pont)
a. Egy-egy vezényszó használható elhozáshoz és elereszetéshez, majd láb mellé híváshoz
b. Végrehajtás:
Egyenes alapállásból a KV elhajít egy apportfát (650 g) kb. 10 lépés távolságra. Az elhozásra vonatkozó parancsot csak akkor lehet kiadni, ha a fa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan ülő kutyának a vezényszóra gyorsan és a legrövidebb úton a apportfához kell futnia, azonnal fel kell vennie és a legrövidebb úton vissza kell vinnie a KV-höz. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eleresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
c. Értékelés:
Megfelelő pontlevonás jár a következőkért: hiba az alapállásban, lassú futás, hiba az apportfa felvételekor, lassú beérkezés, apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Az apportfa túl rövidre dobása, vagy a KV segítsége, még ha helyét nem is hagyja el, szintén pontlevonást von maga után. Hiányos a gyakorlat, ha a KV a gyakorlat befejezése előtt elhagyja helyét. Ha a kutya nem hozza vissza az apportfát, a gyakorlat 0 pontos.
5. Apportozás akadályon át (100 cm) 15 pont
a. Egy-egy vezényszó használható az ugráshoz, elhozáshoz, eleresztéshez és a láb mellé híváshoz.
b. Végrehajtás:
A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre az akadály előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a 100 cm magas akadályon. Az ugrásra vonatkozó vezényszót csak akkor szabad kiadni, ha az apportfa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya az ugrás és az elhozás vezényszavakra (az elhozásra vonatkozó vezényszót az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átugrik az akadályon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszafordulva átugorja az akadályt és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancsának kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
c. Értékelés:
Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú ugrás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú ugrás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Ha a kutya érinti ugráskor az akadályt, ugrásonként legfeljebb 1 pont vonható le, az akadály feldöntésekor legfeljebb 2.
Az adható pontszámok felosztása ennél gyakorlatnál:
Előre ugrás Apportozás Visszaugrás
5 pont 5 pont 5 pont
Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya.
Az ugrások és az apportozás tökéletesek 15 pont
Az előreugrást vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az
apportozást igen 10 pont
Előre- és visszaugrás tökéletes, de nem apportíroz 10 pont
Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor saját kérésére, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de kutyának végig ülve kell maradnia.
Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.
6. Apportozás palánkon át (180 cm) 15 pont
a. Egy-egy vezényszó használható az ugráshoz, elhozáshoz, eleresztéshez és a láb mellé híváshoz.
b. Végrehajtás:
A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre a palánk előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a palánkon. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya az ugrásra és az elhozásra vonatkozó vezényszavakra (az elhozás vezényszavát az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átmászik a palánkon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszamászik a palánkon és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eleresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz vívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
c. Értékelés:
Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú mászás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú mászás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés.
Az adható pontszámok felosztása ennél a gyakorlatnál:
Előre ugrás Apportozás Visszaugrás
5 pont 5 pont 5 pont
Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya.
Az ugrások és az apportozás tökéletesek 15 pont
Az előreugrást vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az
apportozást igen 10 pont
Előre- és visszaugrás tökéletes, de nem apportíroz 10 pont
Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor kérésre, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de kutyának végig ülve kell maradnia.
Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.
7. Előreküldés kifektetéssel (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó az előrefutásra, fektetésre és felültetésre
b. Végrehajtás:
Egyenes alapállásból a KV az őt szabadon követő kutyával az utasítás szerinti irányba, egyenesen halad. 10-15 lépés után a KV, karjának egyszeri előrelendítésével kiadja az előreküldésre vonatkozó parancsot és megáll. Erre a kutyának céltudatosan, egyenes vonalban és gyors tempóban 30 lépést kell megtennie.
A KV a mutató karját egészen addig tarthatja előre, amíg a kutya le nem feküdt. A TB utasítására a KV visszamegy a kutyához és a jobb oldalon mellélép. Kb. 3 mp után a kutyának az ültetésre vonatkozó vezényszóra gyorsan egyenes alapállást kell felvennie.
c. Értékelés: hiba a felkészüléskor, a KV együtt fut a kutyával, lassú előrefutás, jelentős kimozdulás oldalirányba, túl rövid távolság, tétova vagy idő előtti fekvés, nyugtalan fekvés ill. túl korai felállás/felülés a KV érkezésekor. A fenti hibák arányos pontlevonással járnak.
2. Kifektetés zavarással (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható a fektetéshez és a felültetéshez
b. Végrehajtás:
Egy másik kutya B ágazati munkája előtt a KV alapállásból, a TB által megjelölt helyre alapállásból fekteti ki a kutyáját anélkül, hogy pórázt vagy bármely más tárgyat a kutyánál hagyna. Ezután a KV hátranézés nélkül a pályán belül megtesz további legalább 30 lépést és a kutya számára látható helyen, de annak háttal áll meg. A KV utasítása nélkül is nyugodtan kell feküdnie, miközben a másik kutya az 1-6. gyakorlatokat mutatja be. A TB utasítására a KV kutyájához megy és a kutya jobb oldalára áll. Kb. 3 másodperc múlva a felültetésre parancsára gyorsan egyenes alapállásba helyezkedik.
c. Értékelés:
Arányos pontlevonás jár a következőkért: A KV nyugtalan viselkedése, rejtett segítség, a kutya nyugtalan fekvése, a kutya elhozásakor túl korai felülés vagy állás. Részértékelés végezhető, ha a kutya áll vagy ül, de a kifektetésre kijelölt helyen marad. Ha a kutya a másik kutya 3-as gyakorlatának befejezése előtt több, mint 3 méterrel elmozdul a kijelölt helyről, a gyakorlat 0 pontos. Ha a kutya a másik kutya 3-as gyakorlatának befejezése után elhagyja a kijelölt helyet, akkor csak gyakorlatrészt lehet értékelni. Ha a kutya elhozásakor a KV felé indul, legfeljebb 3 pont vonható le.
IPO 1 C ágazat
1. gyakorlat. Fürkészés a segéd után 5 pont
2. gyakorlat. Őrzés és felugatás 10 pont
3. gyakorlat: Szökés megakadályozása 20 pont
4. gyakorlat: Visszatámadás 35 pont
5. gyakorlat: Bátorságpróba 30 pont
Összesen: 100 pont
Általános rendelkezések:
Az erre alkalmas területen, a pálya oldalvonala mentén bal és jobb oldalon 3-3 búvóhelyet állítanak fel, egymással átlósan szemben ((ld. vázlat). A pályán szükséges felfestéseknek a segéd, a TB és a KV számára jól láthatóknak kell lenniük.
A segédnek védőruhát és védőkart kell viselnie, valamint botot kell magával vinnie. A kar belseje ki van tömve, a külső felület természetes színű jutából készült. Őrzéskor a segédnek szemmel kell tartania a kutyát és nem feltétlenül kell mozdulatlanul állnia. Nem vehet fel viszont fenyegető és védekező testtartást. A karral a testét kell takarnia. Az, hogy a KV hogyan veszi el a botot a segédtől, a KV döntése (ld. Általános rendelkezések, a segédekre vonatkozó rendelkezések).
Vizsgán minden vizsgaszinten lehet egy segéddel dolgozni, amennyiben hat kutyánál több mutat be munkát egy vizsgaszinten, úgy 2 segédet kell használni. Azonos vizsgaszinten minden kutyavezető azonos segéddel dolgozik együtt.
Azokat a kutyákat, amelyeket a KV nem tart kézben, amelyek az őrző-védő gyakorlatok után nem vagy csak a kutyavezető erőteljes beavatkozása után eresztenek, vagy amelyek a kínált védőkar helyett más testrészeket támadnak, ki kell zárni. Ilyenkor nincs TSB-értékelés sem.
Meg kell szakítani annak a kutyának a munkáját, amely sikertelenül végezte az őrző-védő munkát vagy amelyet a segéd el tud zavarni. Értékelés nem lehetséges, csak TSB-értékelés.
Az „ereszd” vezényszó minden gyakorlatrésznél csak egyszer lehetséges. Az alábbi táblázat az eresztés értékelését mutatja be:
Lassú vagy nehéz eresztés Vezényszó első ismétlése, majd azonnali eresztés Vezényszó első ismétlése, majd lassú vagy nehéz eresztés Vezénysző második ismétlése, majd azonnali eresztés Vezénysző második ismétlése, majd lassú vagy nehéz eresztés Harmadik vezényszó után sem ereszt ill. beavatkozás szükséges
0.5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 Kizárás
1. Fürkészés a segéd után (5 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható a fürkészésekre és a visszahívásra. Az utóbbi vezényszó a kutya nevével együtt is elhangozhat.
b. Végrehajtás:
A segéd, úgy, hogy a kutya nem látja, elbújik az utolsó búvóhely mögött. A KV kutyájával a 4. és a 5. búvóhely között úgy veszi fel az alapállást, hogy két oldalra el lehessen indítani a fürkészést a két búvóhely felé. A TB utasítására kezdődik a C ágazat.A rövid fürkészés parancsra, majd a bal vagy jobb karral a búvóhely felé mutatásra (ez utóbbi ismételhető) a kutya gyorsan otthagyja a KV-t, majd céltudatosan a mutatott búvóhelyhez fut és szorosan megkerüli. Amint ezt a kutya végrehajtja, a KV a visszahívás vezényszavával magához hívja és még a kutya mozgása közben mutatja neki a segéd által elfoglalt búvóhely irányát és kiadja a fürkészésre a parancsot. A KV a képzeletbeli hosszanti felezővonalon halad rendes lépésben, ezt a vonalat a fürkészés alatt nem hagyhatja el. A kutyának mindig előrébb kell lennie, mint a KV. Ha a kutya eléri a segéd által elfoglalt búvóhelyet, a KV megáll és már nem adhat ki vezényszót és nem adhat bármely más, látható jelzést sem.
c. Értékelés:
A korlátozott irányíthatóság illetve a nem egyértelműen lendületes és céltudatos mozgás és nem egyértelműen szoros és figyelmes fürkészés esetén is pontlevonás jár.
2. Őrzés és felugatás (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az elhíváshoz és a lábhoz híváshoz
b. Végrehajtás:
A kutyának figyelmesen kell őriznie a segédet és folyamatosan ugatnia kell. Se nem ugorhat fel rá, se nem haraphatja meg. A mintegy 20 másodpercig tartó folyamatos felugatás után a TB utasítására a KV kb. 5 lépésre megközelíti a búvóhelyet. A TB utasítására a KV lábhoz hívja a kutyát.
c. Értékelés:
Arányos pontlevonással jár a nem egyértelműen folyamatos, erőteljes ugatás, a határozatlan őrzés a vezényszóig miközben sem a TB, sem az érkező KV sem befolyásolja. A folyamatos ugatásért 5 pont adható. Ha a kutya gyengén ugat, 2 pontot, ha ugatás nélkül őrzi figyelmesen a segédet, 5 pontot kell levonni. A segéd molesztálásáért, pl. meglökéséért, ráugrásért legfeljebb 2, erős ráfogásért akár 9 pontot is le lehet vonni.Ha a kutya elhagyja a búvóhelyet mielőtt a KV megkapta volna a jelet a TB-től, hogy elhagyhatja a hosszanti felezővonalat, akkor ismét rá lehet küldeni a segédre. Ha a segédnél marad a kutya, folytatni lehet a C ágazatot, de a „őrzés és felugatás”-t hiányosnak kell értékelni. Ha a kutya újból nem fogható a munkára, vagy ismét otthagyja a segédet, meg kell szakítani a C ágazatot.Ha a kutya a KV-vel szembe indul, amikor az a búvóhelyhez halad, vagy lábhoz hívás előtt a KV-höz lép, csak részben lehet értékelni a gyakorlatot, és hiányosnak tekintendő.
3. Szökés megakadályozása (20 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható a láb mellé híváshoz, a fektetéshez és az eleresztéshez
b. Végrehajtás:
A TB utsítására a KV felszólítja a segédet, hogy lépjen elő a búvóhelyből. A segéd rendes járásban átmegy a szőkési pontnak kijelölt helyre. Utasításra a KV az őt szabadon követő kutyájával a fektetési pontként megjelölt helyre megy. A kutya és a segéd 5 lépésre van egymástól. A kutyavezető a kijelölt ponton lefekteti kutyáját és a búvóhelyhez lép. Szemkontaktusban marad kutyájával, a segéddel és a TB-val. A TB utasítására a segéd szökni kezd. A kutyának azonnali és energikus fogással, felszólítás nélkül meg kell akadályoznia a szökést, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A bíró utasítására a segéd megáll. Miután a segéd megállt, a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eleresztésre a vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is.
Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi.
c. Értékelés:
Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors, energikus reagálás, határozott követés ráfutás és erőteljes harapás, a szökés hatékony akadályozása., teli és nyugodt fogás az eresztésig, szorosan a segéd mellett végrehajtott őrzés. Ha a kutya fekve marad, vagy kb. 20 lépésen belül fogással és fogva tartással nem akadályozza meg a szökést, a C ágazatot a TB félbeszakítja.
Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Meg kell szakítani viszont a munkát, ha a kutya otthagyja a segédet, vagy csak a KV vezényszavára marad a segédnél.
4. Visszatámadás (35 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az eleresztéshez és a lábhoz híváshoz
b. Végrehajtás:
Kb. 5 másodpercig tartó őrzés után a TB utasítására a segéd megtámadja a kutyát. A kutyavezető utasítása nélkül a kutyának energikusan és erőteljesen fognia kell, de kizárólag csak a védőkart foghatja meg. A fogás után két ütést mér a segéd a kutyára a váll és a mar tájékán. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja a vezényszót az eleresztésre, erre vonatkozó utasítás nélkül is.
Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két vezényszót engedélyezhet az eleresztéshez. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az elersztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a láb mellé hívás vezényszóval alapállásba állítja. A botot nem veszi el a segédtől.
c. Értékelés:
Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors és erőteljes harapás, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.
Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.
5. Bátorságpróba (30 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható ültetésre, fogásra, eresztésre és a láb mellé híváshoz
b. Végrehajtás:
A KV kutyájával a pálya középvonalán, az első búvóhely magasságában megjelölt helyre megy. A kutyát nyakörvön vissza lehet fogni, de a KV a kutyát ezen keresztül nem ingerelheti. A TB utasítására a bottal felfegyverzett segéd előlép a búvóhelyből és normál lépésben a középvonalig megy. A KV figyelmeztetése ellenére futva a KV és a kutya felé indul, miközben fenyegetően kiabál és támadó mozdulatokat tesz. Amint 30-40 lépésre megközelítette őket, a KV az elfogás vezényszó kíséretében, a TB utasítására elengedi a kutyát. A kutyának a támadást habozás nélkül, energikus és erőteljes fogással el kell hárítania, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A kutyavezető eközben nem hagyhatja el helyét. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. Megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztés vezényszavát erre vonatkozó utasítás nélkül is.
Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a láb mellé hívás vezényszavával alapállásba állítja. A botot el kell venni a segédtől.
Ezután a segéd 20 lépésig tartó bekísérése következik. A láb mellett haladás vezényszavával engedélyezett. A kutyának a segéd mellett a jobb oldalon, a segéd és a KV között kell mennie. A kutyának a bekísérés közben a segédre kell figyelnie. Eközben nem zaklathatja, nem ugorhat fel rá és nem haraphatja meg. A TB előtt megállnak, a KV átadja neki a botot és bejelenti a C ágazat bemutatásának végét. Az eredmény közlése előtt, valamint bírói utasításra a kutyára fel kell tenni a pórázt.
c. Értékelés:
Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: erőteljes védekezés gyors és erőteljes harapással, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.
Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.